Studenten hebben stress door lening

Veel studenten die geld lenen voor hun studie hebben stress door de lening en ervaren grote druk om te presteren. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Volgens het ISO is het voor het eerst dat er een landelijk onderzoek naar de relatie tussen het sociaal leenstelsel en het welzijn van studenten is gedaan. Lenende studenten zijn ten opzichte van niet-lenende studenten vaker extreem vermoeid, emotioneel uitgeput, maken zich vaker zorgen over het krijgen van een burn-out en zien door de hoge kosten vaker af van sociale activiteiten.

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) wil studiestress niet meteen terugvoeren op leenstress. Het gaat mis doordat allerlei oorzaken van stress zich opstapelen, denkt ze. De minister wijst naar ,,de eisen die studenten zichzelf opleggen, druk die zij ervaren door social media en de druk die het succesvol afronden van een opleiding met zich meebrengt”.

Burn-out

Het ISO liet 563 hbo- en wo-studenten ondervragen. Van de studenten die lenen zegt 73 procent druk of klachten te ervaren. 40 procent is emotioneel uitgeput en één op de vijf is bezorgd over het krijgen van een burn-out.

,,Lenen raakt studenten niet alleen in de portemonnee, maar ook emotioneel. Dat is met dit onderzoek een feit geworden”, zegt ISO-voorzitter Tom van den Brink.

Prestatiedruk

Volgens het onderzoek hebben studenten door het leenstelsel ook minder ruimte voor sociale activiteiten en binding met de gemeenschap. In totaal 52 procent van de lenende studenten geeft aan af te zien van sociale- of nevenactiviteiten vanwege de hoge kosten die dergelijke activiteiten met zich meebrengen. ,,Ten tijde van hoge prestatiedruk is juist het samen optrekken en het delen van zorgen belangrijk. Dat studenten hier van afzien is verontrustend.”

Van Engelshoven moet ,,erkennen dat lenen, naast vele andere factoren, meespeelt bij de ervaren prestatiedruk en psychische klachten bij studenten”, vindt het ISO. ,,Iedereen is gebaat bij een eerlijk debat.’’

Maar Van Engelshoven heeft uit eigen onderzoek een andere indruk. Sinds 2012 zijn er juist minder studenten die klagen over financiële problemen. Studenten die nog onder het basisbeursstelsel vallen, melden geldnood vaker dan studenten in het leenstelsel, zegt ze.