Studeren en werken combineren? NHL Stenden speelt in op historisch vacatureaanbod

Meer dan 250.000 banen: er is werk genoeg in Nederland. Wie gaat solliciteren, heeft echter vaak wel werkervaring nodig. NHL Stenden in Leeuwarden wil daar nu op inspelen met flexibele deeltijd- en duale studies. 

Er waren eind juni meer vacatures dan in 2007, toen het record op 249.000 stond. Volgens het UWV zal het aantal banen volgend jaar alleen maar toenemen. Er is meer vraag naar hoger opgeleid personeel en daarom gaat NHL Stenden nog meer inzetten op flexibele studies.

Dat geldt onder meer voor de studies Bedrijfskunde, Logistics Management, Ondernemerschap & Retail Management en de Hogere Hotelschool. ,,Waar er al langere tijd een groot tekort is aan docenten in het basis- en voortgezet onderwijs groeit nu ook de vraag naar werknemers in de handel en de horeca”, zegt NHL Stenden.

,,Met een deeltijd- en duale studie worden ambities, capaciteiten en agenda perfect op elkaar afgestemd. Studenten staan zelf aan het roer en studeren waar en wanneer zij dat willen. Flexibel onderwijs is de eerste stap om ambities te verwezenlijken.”