Studies accountancy en econometrie hebben beste carrièrevooruitzichten

Studie kiezen waarin de carrièrevooruitzichten het beste zijn? Kies dan uit de studies accountancy, econometrie en tandheelkunde. Voor studenten archeologie, letterkunde en van kunst- en cultuurstudies is het toekomstperspectief het minst rooskleurig.

Dat zijn de conclusies van een onderzoek van het UWV naar de arbeidspositie van universitair geschoolden. Studenten van de masterstudies accounting, econometrie en tandheelkunde hebben als starters op de arbeidsmarkt een zeer goede positie. Zij komen het makkelijkst aan een vaste baan en beginnen met het hoogste jaarinkomen en uurloon.

Garanties zijn er natuurlijk nooit, maar veel wijst erop dat er in de verschillen de komende jaren weinig gaat veranderen. ‘De verschillen tussen opleidingen staan door de jaren heen tamelijk vast’, zegt Michel van Smoorenburg, arbeidsmarktadviseur bij het UWV. ‘De opleidingen die nu goed scoren, doen dat meestal altijd. Hoewel nieuwe ontwikkelingen of technologische vernieuwingen het werk natuurlijk kunnen veranderen.’
 

Tien jaar later

Het UWV heeft ook gekeken naar de arbeidsmarktpositie tien jaar na afronding van de opleiding. Conclusie: een goede positie blijft goed en een zwakke blijft zwak. Afgestudeerden van financieel economische studies en juridische studies maken in tien jaar wel vaak een sprong naar een betere baan en een beter loon. Dat heeft volgens Van Smoorenburg te maken met de vaardigheden die je opdoet en hoe je die later kan toepassen. ‘Als je een studie als tandheelkunde afgerond hebt, heb je het vak geleerd. Je kan dan al aan de slag als tandarts. Maar een studie als internationaal en Europees recht rendeert pas later. Die studenten moeten op de goede plek terecht komen. Maar daarna kunnen ze wel 40 tot 50 jaar aan de slag.’

Het UWV deed ook onderzoek naar de vooruitzichten van studenten van het mbo en hbo. Hiervan zijn nog een exacte resultaten, maar Van Smoorenburg kan al een conclusie trekken. ‘De gedachte dat een academische opleiding altijd een beter loon oplevert is niet juist. Wel is het zo dat het gemiddeld salaris bij een universitaire opleiding hoger is dan bij een hbo-opleiding. Dit is echter wel afhankelijk van de studierichting. Bij 70 procent van de hbo-opleidingen verdien je beter dan met de universitaire studie archeologie.’

Bekijk hier de volledige lijst met studies.

Bron: AD