Sturen op kansrijke banen

Wat hebben steigerbouwers, gespecialiseerde programmeurs en hbo-verpleegkundigen met elkaar gemeen? Het zijn kansrijke beroepen in het Noorden.

Door Jon van Schilt

Het UWV heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de arbeidsmarktontwikkelingen in Drenthe, Groningen en Friesland. Deze analyse onder de naam Regio in Beeld maakt duidelijk welke beroepen in deze regio perspectief hebben.

,,Sinds 2,5 jaar groeit de Nederlandse economie weer en trekt de werkgelegenheid aan. En toch is er ontevredenheid, omdat lang niet iedereen hiervan profiteert. Het is niet meer zo dat er veel vacatures zijn in een bepaalde sector. Binnen die sector is de vraag naar specifieke functies groot. Die kansvolle banen, en dat zijn er ongeveer vijftig, hebben we met ons onderzoek in beeld gebracht’’, zegt Erik Oosterveld, arbeidsmarktdeskundige van het UWV. Zo is er in het Noorden veel vraag naar bepaalde functies in de bouw, techniek, ICT, zorg en door de vergrijzing van het personeelsbestand bijvoorbeeld ook in het onderwijs. ,,De arbeidsmarkt verandert. We zien dat mensen, die in een bepaalde sector werkzaam zijn of waren, qua opleiding niet dat in huis hebben wat werkgevers vragen. Onze grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat de koppeling tussen werkzoekende en werkgever wordt gemaakt’’, stelt Oosterveld. Regio in Beeld vormt wat dat betreft de basis voor het beleid. En niet alleen van het UWV. In arbeidsmarktregio’s werkt het UWV nauw samen met gemeenten, zodat niet alleen mensen in de WW maar ook in de bijstand worden geholpen bij het zoeken naar werk.

,,In Groningen zijn we samen met de gemeenten Werk in Zicht gestart. Het doel is om met een brede aanpak mensen die hun baan dreigen te verliezen, werkzoekenden, schoolverlaters en mensen in de bijstand, die doorgaans een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, te sturen. Bijvoorbeeld door de juiste bij- of omscholing aan te bieden’’, zegt Astrid Kramer, regiomanager van het UWV in Groningen. Oosterveld: ,,Of schoolverlaters het juiste opleidingsadvies geven. Ga je nu een administratieve opleiding op mbo-niveau volgen, ben je over vier jaar werkloos. Kies je voor mbo werktuigbouwkunde, zit je straks goed.’’ Zijn de kansrijke banen van vandaag ook die van morgen? Ja, zeggen Oosterveld en Marieke Schramm, de Friese arbeidsmarktdeskundige. ,,Naarmate de economie groeit, worden kansen in bouw, techniek en ict alleen maar groter. De vergrijzing speelt bij de toekomstige werkgelegenheid ook een grote rol. Doordat in het onderwijs en bijvoorbeeld het openbaar bestuur mensen met pensioen gaan, komen er banen vrij, maar wel met andere opleidingseisen.

En als direct gevolg van de vergrijzing, is er veel vraag naar mensen in de zorg. Maar ook hier geldt: wel met de juiste papieren.’’ De wijze waarop mensen worden benaderd, is ook veranderd. Intensiever, dichter op de werkzoekende. Kramer: ,,We zien onze klanten eerder. De digitale dienstverlening werkt goed en blijft ook, maar daarnaast gaan we direct het gesprek aan. Mensen vinden het fijn in een persoonlijk gesprek hun problemen op tafel te kunnen leggen. We zijn medio september met deze werkwijze begonnen en de eerste signalen zijn positief.’’ Nu bekend is waar de kansen liggen en er meer geld is dat gerichter wordt ingezet voor bij- en omscholing, moeten werkzoekenden sneller aan een nieuwe baan komen. Jongeren moeten niet op de bank belanden en mensen die ver van de arbeidsmarkt staan, moeten meer kansen krijgen. ,,Maar het hoeft niet altijd in een betaalde baan te resulteren. Mensen kunnen ook heel gelukkig zijn met vrijwilligerswerk of in een rol als mantelzorger’’, zegt Oosterveld.