Switchen van baan populair, behalve onder 45-plussers

Er is volop beweging op de arbeidsmarkt. In tien jaar tijd gebeurde het nog niet dat er zoveel mensen hun baan verwisselden voor een nieuwe als dat nu het geval is. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Kanttekening is echter dat de ‘baanswitchers’ vooral jonge mensen waren. De 45-plussers blijven voornamelijk op hun plek.

Vorig jaar wisselde bijna een derde van de werkende jongeren van beroep. In de leeftijdscategorie van 25- tot 45-jarigen was dit 13 procent. In de groep 45-plussers wisselde slechts 6 procent van baan. Bij de eerste twee steeg het aantal switchers, terwijl het aantal in de 45-plus groep ongeveer gelijk bleef als de laatste jaren.
 

Vast contract

,,Over het algemeen zien we dat hoe ouder mensen zijn, hoe minder vaak ze van beroep wisselen”, vertelt Peter Hein van Mulligen, econoom bij het CBS. ,,Ze lijken zich niet zoveel aan te trekken van de conjunctuur. Hoe ouder mensen zijn, hoe vaker ze een vast contract hebben. Vanuit een vast contract is het veiliger om te blijven zitten waar je zit. Ze zitten gebakken.”
 

Ervaring

Dat oudere werknemers nauwelijks switchen, is ook volgens Joop Schippers hoogleraar arbeidsmarkt  aan de Universiteit Utrecht, goed te verklaren. ,,Als je veel ervaring hebt opgebouwd, is het logisch om daar te blijven waar die kennis van nut is.” Een switch van zorg naar onderwijs op hogere leeftijd is dus helemaal niet zo nuttig. ,,Je kunt wel talent hebben om met mensen om te gaan, maar de kennis over welke medicijnen wel of niet werken, is niet toepasbaar in het onderwijs.”
 

Vertrouwen in de arbeidsmarkt

Het afgelopen jaar werd er in totaal door 937.000 mensen van beroep gewisseld. Bekijken we deze cijfers over de afgelopen jaren, dan zien we dat dit aantal alleen in 208 hoger lag. 657.000 mensen vertrokken naar een andere beroepsklasse, 279.000 mensen bleven binnen dezelfde beroepsklasse maar gingen wel een ander beroep uitoefenen.

Het aantal beroepswisselaars is daarmee iets hoger dan in 2016, toen waren het er 919.000. ,,Het is goed om te zien dat de dynamiek op de arbeidsmarkt weer toeneemt”, vindt Van Mulligen. ,,Het geeft aan dat er vertrouwen is in de arbeidsmarkt en mensen weer durven te wisselen. Als het slecht gaat met de economie, denk je daar wel een paar keer over na.”

Bron: AD Werkt