Tabaksfabriek Niemeyer in Groningen definitief dicht in 2022: 185 werknemers verliezen hun baan

Tabaksfabriek Niemeyer in Groningen sluit in het najaar van 2022. Dat heeft de directie van BAT International Holding donderdagmiddag bekend gemaakt.

Productie Groningen naar Duitsland en Hongarije

BAT maakte begin oktober vorig jaar bekend dat het voornemens was de fabriek in Groningen in de herfst van 2022 te sluiten. De vraag naar sigaretten daalt, de productie moet efficiënter.

Om die reden wil BAT de productie vanuit Groningen verplaatsen naar Hongarije en Duitsland. Voor de 185 werknemers betekent de sluiting dat ze hun werk kwijtraken.

Open tot 2024

De Ondernemingsraad werkte de afgelopen maanden aan een plan dat erin voorzag dat de fabriek open zou blijven tot begin 2024. Dat zou veel oudere werknemers de mogelijkheid bieden op een goede manier hun pensioen te halen.

Voor jongere werknemers betekende het meer tijd om om te scholen en ander werk te vinden.

Akkoord met vakbonden

Het plan vindt geen soelaas bij de directie van BAT International Holding. Wel zegt de directie in een verklaring: Het besluit volgt op intensief en constructief overleg met de Ondernemingsraad dat vorige week is afgerond.

Volgens BAT is met de vakbonden bereikt over aanvullende cao-afspraken. Volgens woordvoerder Cees Foet van BAT is dat akkoord mede tot stand gekomen door de plannen van de Ondernemingsraad.

Salarisverhoging en eenmalige uitkering

Foet: ,,Alle plussen en minnen zijn op een rij gezet en de conclusie is dat sluiting in 2022 toch voor iedereen het beste is. De OR erkende dat het scenario van sluiting onvermijdelijk is, maar leverde wel een prima alternatief aan dat voorzag in openblijven tot 2024. Dat alternatief leidde tot heropening van de onderhandelingen met de vakbonden.’’

Het resultaat van die onderhandelingen behelst onder meer een salarisverhoging voor de medewerkers van Niemeyer plus een eenmalige uitkering en een resultaatafhankelijke uitkering. Volgens de zegsman wordt nu gestart met een transitieplan waarin ook gekeken wordt naar individuele vertrekregelingen.

,,Maar bovenaan staat denk ik wel een uitstekende begeleiding naar ander werk, zowel in financiële als juridische zin.’’

Uitkering van 5000 euro

In de nieuwe afspraken, die gelden tot 1 april 2023, is een loonsverhoging overeen gekomen van 4 procent. Verder bedraagt de eenmalige uitkering bruto van 5000 euro. De resultaatafhankelijke uitkering kan oplopen tot 4000 euro.

Deze regelingen komen bovenop het bestaande sociaal plan, zegt voorzitter Robert Grutter van de Ondernemingsraad. Een grote meerderheid van de bij vakbonden aangesloten Niemeyer-medewerkers heeft met het plan ingestemd.

OR legt zich bij besluit neer

Volgens Grutter is in de fabriek niet emotioneel gereageerd op de definitieve sluiting. ,,Je zag het natuurlijk aankomen.’’

De OR zou het besluit nog kunnen aanvechten bij de Ondernemingskamer, maar ziet daar van af. Grutter: ,,We horen van collega’s dat ze toe zijn aan duidelijkheid. Dan moet je niet nog aan een langdurige procedure beginnen. Daarom leggen we ons hier bij neer.’’

Vakbonden tevreden

De vakbonden zijn tevreden met het resultaat. Zo stelt het CNV dat de loonsverhoging van belang is. ,,Want die werkt door in de ontslagvergoeding. We dringen aan op een zorgvuldige afhandeling met perspectief op ander werk.’’

Zuur voor de mensen, maar goed dat er nu duidelijkheid is voor de mensen, zegt FNV’er Eric Brouwer. Hij is tevreden over de afspraken die met BAT zijn gemaakt. ,,Er lag al een goed sociaal plan, dat wilden we niet openbreken, dus richtten we ons op aanvullende afspraken.’’

Maatwerk stond daarin voorop, zegt Brouwer. ,,Bijvoorbeeld door de komst van een vrijwillige vertrekregeling. Dat kan voorkomen dat mensen die zo lang mogelijk willen blijven eerder weg moeten.’’