Talent lokken, Noord-Nederland is digitale magneet

Silicon Valley. Noord-Nederland spiegelt zich graag aan dat IT-paradijs in Californië. En zo heel gek is die vergelijking eigenlijk niet. De digitale sector groeit in het Noorden razendsnel naar een positie van belang. Ons landsdeel heeft veel in huis om dat ‘IT-ecosysteem’ verder te ontwikkelen.

De stad Groningen is onmiskenbaar de spin in het web als je het hebt over Noord-Nederland als nieuw Silicon Valley. Van alle banen in de stad is 7,5 procent te vinden in de IT-sector. Meer dan 10.000 banen zijn dat bij elkaar en het aantal vacatures blijft groeien. Met bedrijven als Belsimpel, Voys en Payt heeft Groningen vaste klanten in alle groeilijstjes. Maar ook IBM is er te vinden, in de Eemshaven zit Google. En niet te vergeten is er DUO, dat alleen al zo’n duizend IT-banen heeft. Ook Drenthe – Catawiki en Vasco Games als voorbeelden – en Friesland – met onder meer Afterpay, Snakeware en Appmachine – herbergen groeiwonders in de digitale sector. Tel het allemaal op en wij zijn gewoon een belangrijke IT-regio. Dat is geen toeval. Het heeft te maken met een hele serie puzzelstukjes die  de laatste jaren in elkaar vallen. Waarmee een beeld ontstaat dat het IT-ecosysteem wordt genoemd en dat populair gezegd de vergelijking met Silicon Valley aankan. Kernwoorden: overheid, onderwijs, energie, start-ups, bedrijfsleven. Hoe kan het? Om te beginnen heeft het te maken met beleid. Groningen besloot twintig jaar geleden al dat het predicaat ‘IT-stad’ moest worden nagestreefd en nageleefd. Logisch ook. Door de aanwezigheid van grote groepen studenten én kennisintensieve instellingen als DUO, KPN, Gasunie en NAM ligt de koppeling voor de hand. Zeker omdat veel initiatieven ontstonden om ook startups een plek te bieden, kende de stad een ongekende IT-groei. Met uitstraling in het hele Noorden, waar overheden en scholen zich achter de digitale doelstellingen schaarden en prachtige bedrijven ontstonden. En die groei zet ‘gewoon’ door. ,,Voor steeds meer mensen wordt duidelijk dat Noord-Nederland echt wat te bieden heeft’’, vat Wubbo Everts die groei samen. Hij is namens de NOM nauw betrokken bij Top Dutch, opgericht om (internationale) bedrijven naar Noord-Nederland te halen.

POSITIEVE BENADERING
Everts: ,,Ik kom op heel wat ambassades in de wereld en merk dat ik steeds minder vaak hoef uit te leggen dat Noord-Nederland echt een digitale regio is. En ja, de stabiele politieke situatie en de positieve benadering van overheden richting digitale bedrijven helpen zeker mee.” Het Noorden onderscheidt zich volgens Everts op verschillende terreinen. ,, Groningen als jongste stad van Nederland, met ongelooflijk veel studenten, is een grote pre. We zien dat het steeds beter lukt om dat talent te behouden. En dat heeft te maken met de aanwezigheid van aansprekende digitale bedrijven. De komst van IBM naar Groningen was in dat verband van belang Studenten zagen toen dat ze niet weg hoefden voor een aantrekkelijke, grote werkgever. En inmiddels kennen ze veel meer mooie bedrijven – ook buiten de stad Groningen–, omdat ze met die andere blik zijn gaan kijken naar het Noorden.’’ Dat heeft ook veel van doen met de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. IBM werkte al samen met Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool en UMCG. De Werkplaats Digitaal Vakmanschap (MBO) is een recenter voorbeeld. Het dit jaar geopende Groningen Digital Business Centre aan de Rijksuniversiteit Groningen ook. Studenten leren bedrijven kennen, bedrijven weten het onderwijs te vinden. Het unieke van deze samenwerkingen is dat ze ontstonden vanuit de behoefte van het bedrijfsleven. En dan gaat het in eerste instantie om de schier onuitputtelijke vraag naar talent om de vele vacatures te vullen. Maar ook om het meepraten over het curriculum, het koppelen van studenten en stagiairs aan ondernemers en het beantwoorden van (bedrijfskundige) vragen door wetenschappelijk onderzoek. Het gebeurt allemaal, om de digitale sector in Noord-Nederland verder te versterken. Nog iets unieks: de levendige start-upscene Die is relatief gezien nergens zo groot als in Groningen, waar veel initiatieven bestaan om jonge digitale ondernemers verder te helpen. De start-ups weten elkaar te vinden op plekken als het Launch Café en het
Kwadraat, in de Ondernemersfabriek DrenDrenthe, maar ook op speciaal voor hen ingerichte plekken aan universiteit en hogescholen. Platforms en programma’s als Startup in Residence en Founded in Groningen spelen een belangrijke rol. Incubators en accelerators zijn er, ook in Friesland en Drenthe. 

GELD
Terug naar Silicon Valley. Dat gebied wordt onder meer gekenschetst door de uitwisseling van talent en kennis. Dat gebeurt in Noord- Nederland ook. De clubs Noordelijke Online Ondernemers (NOO), het ‘zusje’ voor jonge ondernemers YES en Samenwerking Noord doen dat onder meer. Marco de Jong richtte vijf jaar geleden NOO op. ,,Ons succes hier in het Noorden heeft veel met omvang te maken. We zijn met best veel, maar nog net klein genoeg om elkaar goed te kennen. We weten wat we aan elkaar hebben en bij wie we moeten zijn.’’ Wubbo Everts: ,,Met de steeds intensieve verbanden tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven geldt dat ook voor bestuurders, ondernemers, studenten en onderzoekers. Dat schept een ecosysteem waarin mensen elkaar vooruit helpen.’’ Geld is in Silicon Valley in enorme hoeveelheden voor handen, meer dan hier.
Vooral als het gaat om kapitaal dat in startups wordt gestoken, en wel in de vroegste fase. Investeerders zijn er ook hier genoeg, en de laatste tijd richt een deel van hen zich meer op die eerste fase van start-ups, waar voorheen lastig geld voor te vinden was. G-Force Capital is het beste voorbeeld: dat steekt niet alleen geld in goede bedrijfsplannen, maar helpt de ondernemers in kwestie ook met hun bedrijven. We groeien kortom steeds meer naar Silicon Valley toe. Maar helemaal die kant op, dat moeten we niet doen, weet Jobert Abma. Hij richtte met buurtvriend Michiel Prins in Drachten HackerOne op en verhuisde via Groningen naar San Francisco om ongebreideld verder te groeien. Met succes. ,,De beschikbaarheid van durfkapitaal en talent, visies die verder reiken dan landsgrenzen en bedrijven die een positieve impact hebben op de samenleving, zijn prachtige voordelen hier in Silicon Valley.’’ ,,Er zijn ook veel nadelen, zoals de kosten (om te leven en ondernemen), het gebrek aan een middenklasse en bij velen het gebrek aan een sociaal leven.  ls het Noorden talent en ondernemers wil aantrekken zou ik focussen op identiteit en kansen, en hoe het dit voor elkaar kan boksen zonder Silicon Valley te worden.’’ 

KWALITEIT VAN LEVEN
Laat dat nou precies zijn wat het Noorden – zeker onder de noemer Top Dutch – doet. Het spiegelt de typische eigenschappen van de regio voor, eigenschappen die bedrijven, maar zeker ook talent lokken. Wie er woont, realiseert het zich amper. Maar de ruimte, de natuur, het gebrek aan files, de lagere vastgoedprijzen – kortom: de kwaliteit van leven – zijn in wezen de belangrijkste magneten van Noord-Nederland. En daar hoeven we bijna niets voor te doen. Wubbo Everts: ,,Behalve dat we die boodschap nog wat beter kunnen uitdragen. Eigenlijk moet het zo zijn: als je digitaal ondernemer bent, of in een digitale omgeving wilt werken, denk je meteen aan Noord- Nederland. We werken eraan.’’