Tekort aan personeel in horeca, bouw en ICT

Er wordt gevochten om koks en bedienend personeel, constateert Koninklijke Horeca Nederland.

Ook in de bouw en de ICT is het personeelstekort groot.

Het probleem speelt vooral in sectoren waar in de crisisjaren harde klappen zijn gevallen. Michaël van Straalen van MKB-Nederland ziet het als de keerzijde van de medaille: de economie groeit rap. Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stijgt het aantal bedrijven met personeelsuitbreiding snel.

In de horeca kwamen er vorig jaar 945 ‘snelle groeiers’ bij, een stijging van 25 ten opzichte van 2015. Bij snelgroeiende bedrijven neemt het aantal werknemers in drie jaar gemiddeld met 10 procent of meer toe.

Ook in de bouw gaat het goed: daar kwamen vorig jaar 385 snelle groeiers bij, bijna de helft meer dan het jaar ervoor.

 

‘We hebben een kantelpunt in de economie bereikt’

 

,,De cijfers van het CBS laten zien dat we een kantelpunt in de economie hebben bereikt’’, constateert Van Straalen, voorzitter van MKBNederland.

,,Dit is goed nieuws voor het bedrijfsleven. Tegelijkertijd zet de krapte in sectoren als techniek, de bouw, ICT en de zakelijke dienstverlening een rem op de economische groei. Daar maken we ons zorgen over.’’

Arbeidsmarktdeskundige Ton Wilthagen van de Universiteit Tilburg deelt deze zorgen. ,,Bedrijven moeten nu orders laten lopen omdat ze er de mensen niet voor hebben, dat levert een bizarre situatie op. Bovendien bestaat het gevaar dat dit te veel druk legt op werknemers die bij gebrek aan nieuwe collega’s extra hard moeten werken.’’

Een van die snelle groeiers is VDL, producent van bussen en halffabrikaten.

Een woordvoerder laat weten: ,,We proberen op allerlei manieren het tekort op te vangen. Zo hebben we sinds maart een eigen wervingsteam opgericht. Dat heeft in die korte tijd al zestig mensen binnengehengeld.

Daarnaast zijn we druk bezig met omscholen van mensen.’’

Bij het bedrijf werken nu ruim 15.500 mensen; VDL heeft momenteel 242 vacatures.