Ten westen van Leeuwarden wonen de rijkste Friezen

In de plaatsen direct ten westen van Leeuwarden wonen relatief veel huishoudens met hogere inkomens. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het vroegere Littenseradiel ligt het zogeheten ‘gestandaardiseerd besteedbaar inkomen’ van huishoudens op het hoogste niveau in Friesland: tussen 25.700 en 27.700 euro.

Inwoners van Leeuwarden zijn – zo bekeken – het armst. Zij verdienen gemiddeld minder dan 21.700 euro, blijkt uit de gegevens van het CBS. Het Nederlands gemiddelde is 24.700 euro.

Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden, aldus het statistiekenbureau. De welvaartsniveaus van huishoudens zijn op deze manier onderling te vergelijken.

Het doorsnee (ook wel: mediane) inkomen is de middelste waarde als de inkomens van laag naar hoog worden gerangschikt: de helft van de huishoudens heeft meer, de andere helft heeft minder inkomen.

Vooral in gemeenten om de grote steden in Nederland wonen veel huishoudens met hogere inkomens. Het gaat dan om onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, maar ook om bijvoorbeeld Groningen en Nijmegen. In het geval van Den Haag is de randgemeente Wassenaar, bij Groningen is dit Haren.

In Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg liggen naar verhouding de meeste gemeenten met een laag doorsnee inkomen, aldus het CBS. Op beperktere schaal geldt ook voor Leeuwarden dat de inwoners van de randgemeenten van de hoofdstad, zoals Tytsjerksteradiel, rijker zijn.