Thuiswerken kent voordelen, maar daarin schuilt een valkuil

Twee op de drie professionals werkt regelmatig of zelfs vaak vanuit huis. Het merenveel vindt dit prettig. Maar er zijn gevaren. Doorlopend lezersonderzoek van Intermediair peilde de ervaringen.

Het meest genoemde voordeel van thuiswerken is de tijdswinst (80 procent). Als je vanuit huis werkt, vervalt natuurlijk de reistijd van en naar het werk. Een betere concentratie wordt ook veel genoemd (73 procent), terwijl 68 procent aangeeft het heerlijk te vinden om niet afgeleid te worden door collega’s.
 

Productiever

Zijn we thuis ook productiever dan op het werk? Volgens 70 procent is dit inderdaad het geval. Ook de veelgehoorde opmerking dat thuiswerkers in eigen huis maar lekker lummelen lijkt niet te kloppen. Maar liefst 82 procent zegt evenveel of zelfs minder pauze te nemen dan op het werk zelf.
 

Samenstelling van taken

Hoe is dit te verklaren? Een duidelijke reden valt er niet aan te wijzen, maar het is mogelijk dat de samenstelling van taken een invloed heeft. Thuiswerkers kiezen voor taken die zich juist goed lenen voor het werken vanuit huis. En daar vallen een werkoverleg, vergadering of brainstormsessie niet onder.
 

Andere zaken tijdens thuiswerken

Ondanks deze resultaten, zegt ook een groot deel van de thuiswerkers dat ze tussendoor andere dingen doen (61 procent). Waar dit door de groep zelf als een voordeel wordt gezien, schuilt hierin ook een valkuil. Dit blijkt wel uit de relatief grote aantallen respondenten die bekennen wel degelijk andere zaken te doen tijdens het thuiswerken. Het afhandelen van zaken die even geregeld moeten worden spant daarbij de kroon (25 procent). Iets in het huishouden doen (16 procent) en boodschappen halen (14 procent) zijn een goede nummer twee en drie.