Toenemend aantal bedrijven bieden werknemers opleiding aan

Het aantal Nederlandse ondernemingen dat werknemers bedrijfsopleidingen aanbiedt, is toegenomen. Met name meer kleine en middelgrote bedrijven zijn hiermee begonnen.

In 2015 bood 85 procent van de ondernemingen dergelijke opties aan. Vijf jaar eerder gold dit nog voor 79 procent van het bedrijfsleven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het aandeel kleine bedrijven dat in 2015 bedrijfsopleidingen aanbood, bleef nog wel achter bij dat van middelgrote en grote bedrijven. Het gold in dat jaar om 82 procent van de kleine bedrijven, terwijl het bij middelgrote en grote ondernemingen om respectievelijk 95 en 98 procent ging.

In de meeste gevallen hebben werknemers de optie een cursus te volgen. Andere vormen zijn begeleide training op de werkplek, bezoek aan conferenties, workshops, lezingen en seminars.

Vrouwen

Per bedrijf volgde iets minder dan de helft (47 procent) van de werknemers een cursus. Opvallend is dat minder vrouwen (39 procent) dan mannen (58 procent) er een hebben gevolgd. Hoe groter een bedrijf is, hoe meer vrouwen aan cursussen deelnemen.

Bij grote bedrijven van 250 of meer medewerkers gaan relatief evenveel vrouwen als mannen op cursus (56 procent).

Kosten

Nederlandse ondernemingen waren in 2015 gemiddeld 1.100 euro kwijt per cursusdeelnemer. Bij bedrijven in de delfstoffenwinning waren de kosten per cursist het hoogst (2.400 euro). In de financiële dienstverlening ging het om een bedrag van 1.900 euro.

In de horeca ging het om een bedrag van gemiddeld 700 euro. Bij horecabedrijven zijn de cursussen vaak minder gericht op beroepsgerelateerde vaardigheden dan bij de andere sectoren. Horecapersoneel krijgt vaker cursussen over klantgericht en in teamverband werken.

Bron: NU.nl