Uitspraken in eerste ‘coronazaken’: ‘Rechters buigen nog niet mee met de werkgever’

Werknemers die geen vakantiegeld krijgen, een loonoffer moeten brengen of verplicht vakantiedagen moeten opnemen: de eerste ‘coronazaken’ kwamen de afgelopen weken voor de rechter. ,,Tot nu toe worden arbeidsvoorwaarden door de rechter gerespecteerd”, aldus Hans Kamerbeek, advocaat arbeidsrecht.

Dat de belangen van de werkgever en werknemer in coronatijd niet altijd hetzelfde zijn, mag geen verrassing heten. Werkgevers proberen hun bedrijf de crisis door te helpen, werknemers willen hun baan niet kwijtraken, en dat leidt vaak tot oplossingen in goed overleg, maar soms ook tot conflicten. Loon dat niet wordt uitbetaald, vakantiegeld dat wordt geschrapt of het opnemen van verplichte vakantiedagen, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Hans Kamerbeek, advocaat bij het gelijknamige bureau in Tilburg, ziet dat de eerste zaken nu voor de rechter komen: ,,Meestal gaat het om een kort geding. Het duurt meestal twee tot drie weken voor zo’n zaak voorkomt en dan nog één tot twee weken tot de uitspraak. De rechterlijke macht komt nu ook weer op gang, dat betekent dat de eerste uitspraken nu binnendruppelen.”

Loonoffer

,,Zaken over de uitbetaling van het loon zijn de meest dringende zaken die het eerst bij de rechter uitkomen”, zegt Kamerbeek. ,,In de uitspraken die tot nu zijn geweest, komt steeds naar voren dat een loonoffer niet kan worden doorgevoerd zonder instemming en al helemaal niet zonder overleg met de werknemer. Het feit dat er een coronacrisis is, is niet voldoende om het loon niet uit te betalen, is nu het oordeel van de rechter”, aldus Kamerbeek.

Ook wat betreft vakantiedagen trekt de rechter eenzelfde lijn. Een werkgever had zijn personeel thuis zitten omdat er geen werk was en bepaalde dat zij 20 procent van deze tijd als vakantie moesten opnemen. ,,Dat is een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden, aldus de rechter in Rotterdam, en dat mag alleen als je een zwaarwichtig belang hebt. Dat kun je niet zomaar afkondigen.” Met andere woorden: rechters buigen vooralsnog niet mee met de werkgever en arbeidsvoorwaarden worden door de rechter gerespecteerd, aldus Kamerbeek.

Dat gaat ook op als het gaat om ontslagzaken. Een werknemer vraagt bij ontslag vaak om een ‘billijke vergoeding’ waarbij diverse argumenten worden aangevoerd om de hoogte daarvan vast te stellen. Een rechter gaf aan dat hij zag dat het voor een werknemer in deze tijd moeilijker is om een baan te vinden en woog dat mee in de hoogte van de vergoeding. ,,Op basis van de rechtspraak die we nu hebben, wordt de werknemer in bescherming genomen”, aldus Kamerbeek. ,,Dat komt ook doordat werkgevers in de betreffende rechtszaken, volgens de rechters te kort door de bocht gingen en de noodzaak beter hadden moeten toelichten.”

 

Rug tegen de muur

Of dat zo blijft, is te betwijfelen, aldus de arbeidsrechtadvocaat. ,,Vanuit juridische hoek klinken er wel geluiden dat dat in het najaar weleens anders kan zijn. De eerste NOW-regeling loopt af, er komt een tweede regeling voor ondernemers die in oktober eindigt. Ik zou me kunnen voorstellen dat er dan anders over wordt gedacht: dat werkgevers met hun rug tegen de muur staan en dat ze niet anders kunnen dan ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden. Maar nu is dat nog niet het geval. Een werkgever heeft pas kans van slagen als hij concreet kan maken hoe urgent de situatie is en er daadwerkelijk sprake is van een absolute noodzaak.”

Bron: ad.nl