Uitzendbureaus vinden zichzelf opnieuw uit

Steeds flexibeler, steeds meer vraag naar hooggeschoold personeel, steeds digitaler, steeds ingewikkelder qua wetgeving, steeds meer margedruk en prijsconcurrentie. De uitzendbranche maakt een stormachtige ontwikkeling door.

Over vijf jaar is een derde van de werknemers in bedrijven flexwerker, voorspelt onderzoeksinstituut TNO.

Banen worden steeds minder belangrijk. Het gaat om werk. De tijden dat mensen trots waren dat ze hun hele leven bij dezelfde ‘baas’ werkten, ligt ver achter ons.

Grote kansen voor uitzendorganisaties, de specialisten bij uitstek als het gaat om het bemiddelen van flexibele werknemers. Zou je zeggen. Dat is ook zo, maar zat gevaren liggen op de loer.

Wie geen vaste baan heeft, kan kiezen uit een breed scala aan mogelijkheden om aan werk te komen. Netwerken via de sociale media bijvoorbeeld, aansluiten bij een werkerspool, zelf zoeken op vacaturesites, via internet zelf bedrijven benaderen, als ZZP’er aan de slag gaan. En meer.

Het is niet meer vanzelfsprekend om met een CV onder de arm een rijtje uitzendbureaus af te lopen om ingeschreven te worden. Dat kan in veel gevallen overigens al niet eens meer, omdat het aantal vestigingen van uitzendorganisatie de afgelopen jaren sterk afneemt. De uitzenders zijn bepaald niet blind voor de ontwikkelingen in de markt.

Nu de arbeidsmarkt aantrekt – het aantal vacatures stijgt al een hele tijd – wordt de concurrentie tussen uitzendorganisaties onderling om de beste mensen binnen te halen, steeds groter.

Om succesvol te zijn, moeten de organisaties blijven opletten, blijven veranderen. Uitzendorganisaties en detacheerders moeten een manier vinden om anders te zijn dan de concurrenten, om het aantrekkelijke alternatief in de stortvloed aan mogelijkheden voor werkzoekenden te zijn.

En dat pakken ze allemaal op hun eigen manier aan. De een gaat voor meer digitalisering, de ander voor meer specialisme, een derde gaat de prijzenslag aan. Een betere dienstverlening kan ook, een breder aanbod van services is nog een optie. Hoe dan ook: de uitzendbureaus zijn allemaal bezig (geweest) zichzelf opnieuw uit te vinden.