UWV reserveert 1,6 miljard voor verlenging partnerverlof en vergoeding bij ontslag

Uitkeringsinstantie UWV heeft extra geld gereserveerd om vanaf de zomer zaken als het verlengde partnerverlof en de transitievergoeding bij ontslag te betalen. In totaal gaat het om een extra bedrag van 1,6 miljard euro, maakte de instelling bekend in zijn januarinota.

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners na de komst van een baby maximaal vijf dagen betaald verlof. Door een nieuwe wet die komende zomer ingaat, hebben partners na de komst van een baby ook recht op maximaal vijf weken extra verlof. Dat is dan wel tegen een vergoeding van 70 procent van het dagloon.

Het UWV denkt dat het dit jaar 36.000 aanvragen voor het extra partnerverlof zal ontvangen. De nieuwe regeling zorgt voor een kostenpost van zo’n 65 miljoen euro dit jaar. Volgend jaar rekent de uitkeringsinstantie op 95.000 van dit soort aanvragen waarmee een bedrag van 173 miljoen euro is gemoeid.

 

Arbeidsongeschiktheid

Verder heeft het UWV 1 miljard euro gereserveerd voor de compensatie van werkgevers voor de transitievergoeding die zij aan werknemers moeten betalen van wie het dienstverband is geëindigd na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Deze compensatie kent een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Over de jaren 2015 tot 2020 worden ruim 66.000 compensaties verwacht van in totaal ruim 900 miljoen euro. Vanaf 2020 is de verwachting dat jaarlijks 17.000 compensaties worden uitgekeerd voor een totaalbedrag van 175 miljoen euro.

 

Kortere duur uitkering

Tegenover deze extra kosten staan weer lagere uitgaven aan bestaande zaken, zoals de kosten voor WW-uitkeringen. Hier rekent het UWV op een daling van 200 miljoen euro tot 3,5 miljard euro. In 2018 was het UWV hier nog 4,1 miljard euro aan kwijt.

De kostenverlaging gaat hand in hand met de kortere duur van uitkeringen. In plaats van maximaal 38 maanden WW hebben mensen nu recht op hoogstens 24 maanden. De uitkeringslasten voor arbeidsongeschiktheid nemen toe van 12,9 miljard euro in 2019 naar 13,4 miljard euro in 2020. De stijging komt mede door indexatie van de uitkeringen.

 

Bron: ad.nl