UWV: Traditioneel cv op de helling

Werkzoekenden moeten de komende jaren meer uitgaan van hun vaardigheden dan van hun werkervaring. Het traditionele cv wordt minder van belang.

Uitkeringsinstantie UWV verpakt die boodschap vandaag in haar jaarlijkse publicatie Regio in Beeld.

In zowel Groningen als Drenthe zag UWV direct na het uitbreken van de coronacrisis een fikse toename van het aantal werkzoekenden. Dat stabiliseerde in de zomer. ,,De impact van corona was uiteindelijk minder dan gedacht. De steunmaatregelen van de overheid hebben dat flink gedempt’’, zegt Erik Oosterveld van UWV.

Dankzij de aanwezigheid van veel stabiele sectoren als onderwijs, openbaar bestuur en zorg raakte de coronacrisis Groningen minder hard dan Drenthe, waar gevoelige sectoren als recreatie, toerisme, cultuur en sport nadrukkelijker aanwezig zijn. ,,Maar toch haalt dat het niet bij de klappen die bijvoorbeeld de regio Amsterdam en Noord-Brabant kregen’’, zegt Oosterveld. ,,Met Schiphol, toerisme, horeca en detailhandel kwam in Amsterdam de economie bijna stil te liggen.’’

Het schetst, zegt Oosterveld, niet alleen de verschillen tussen regio’s maar ook tussen sectoren. Die zijn groot. ,,Sommige sectoren als horeca en evenementen vielen stil. Sectoren als onderwijs en openbaar bestuur draaiden echter volop door.’’

Nu de tweede coronagolf over het land spoelt en steunmaatregelen hier en daar worden afgebouwd, bereidt het UWV zich op een nieuwe ontslaggolf, aldus Oosterveld.

Het UWV zegt in Regio in Beeld dat het bewegen tussen sectoren van belang wordt. Omscholen of kijken hoe je tijdelijk een zijstap kunt maken naar een baan in een heel andere sector, worden belangrijke begrippen. Zeker in sectoren waar de werkgelegenheid structureel lijkt te dalen, zal de instantie mensen adviseren zich om te scholen. Temeer omdat er in sectoren als techniek, ICT en de bouw nog altijd veel vraag is naar mensen.