UWV: vacatures steeds moeilijker te vervullen

Vacatures zijn steeds moeilijker te vervullen. Volgens uitkeringsinstantie UWV voorzien ruim vier op de tien werkgevers meer wervingsproblemen. Van deze bedrijven denkt 60 procent dat dit tot hogere werkdruk bij het huidige personeel leidt.

Onderzoek onder ruim 6700 ondernemingen wijst uit dat 40 procent van de vacatures inmiddels moeilijk vervulbaar is. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen nog een derde van de vacatures lastig in te vullen was.

Intussen komt er steeds meer druk op het huidige personeel van bedrijven. Werkgevers doen wel hun best, aldus het UWV. Ze laten vacatures bijvoorbeeld langer openstaan, plaatsen ze nogmaals via andere kanalen of zetten hun eigen netwerk in bij de zoektocht naar kandidaten. Uiteindelijk lukt het zo om bijna twee derde van de moeilijk vervulbare vacatures alsnog in te vullen.