Veel bouwvakkers hebben last van gehoorschade

Ambitie .nl
12 juni 2019

Dagelijks staan vele bouwvakkers tijdens hun werkzaamheden bloot aan veel lawaai. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf bouwvakkers zelf aangeeft er last van te hebben. De Inspectie SZW gaat de laatste maanden van dit jaar intensief op geluid controleren op bouwplaatsen.

 

Gehoorschade is onder bouwvakkers een beroepsziekte die hoog scoort. Gehoorschade is niet te genezen. Voorkomen is dan ook het beste. Uit onderzoek van kennis- en adviescentrum Volandis blijkt dat 40% van de werknemers op een bouwplaats aangeeft te maken te hebben met lawaaioverlast. Ruim één op de vijf heeft echter ook problemen met horen. Bij 13% is zelfs lawaaidoofheid vastgesteld.

Veel gehoorschade

In 2014 werden bij het NCVB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten) 2490 meldingen van gehoorschade gedaan. Ruim 86% daarvan (2147) kwam van de sector bouwnijverheid. Ook uit de brede risicoanalyse van de Inspectie SZW blijkt dat risico op gehoorschade hoog scoort. De Inspectie SZW gaat de komende maanden gericht controleren op te veel geluid op de werkplek. De Inspectie wil hiermee bijdragen aan het voorkomen van gehoorschade en bouwvakkers meer bewust maken van de gevolgen van lawaai op de werkplaats. Immers, dagelijks staan vele bouwvakkers tijdens hun werkzaamheden bloot aan vaak hoge lawaaibronnen.

Geluidsbelasting

De Inspectie zal direct optreden als de geluidsbelasting te hoog is. Zo zal de Inspectie, als de blootstelling aan lawaai hoger is dan 85 dB(A) en er geen gehoorbescherming wordt gedragen, het werk stilleggen en een boeterapport opmaken. Ook als het bedrijf al eerder is gewaarschuwd voor geluidslawaai zal de Inspectie een boeterapport opmaken.

Risico’s

Slechthorendheid kan de oorzaak zijn dat informatie op de bouwplaats niet of maar gedeeltelijk wordt gehoord, wat risicovolle situaties tot gevolg kan hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het niet horen van een waarschuwing- of instructiesignaal van een collega. Of aan het niet tijdig horen van alarmsystemen zoals het alarmsignaal van een achteruit rijdende vrachtauto. Naast gezondheidschade is er ook de negatieve invloed op sociale aspecten in contacten met anderen.

Werkgevers en werknemers kunnen zelf maatregelen nemen om gehoorschade te voorkomen. Zoals onder meer het dragen van goede gehoorbescherming, het aanschaffen van geluidarme bouwmachines, omkasten van geluidbronnen of het markeren van werkplekken waar hoge lawaainiveaus zijn.

Bron: Gezondheid & Co

Meer nieuws

Er zit een groot verschil in salaris tussen IT’ers die jobhoppen en IT’ers die bij dezelfde werkgever blijven. Dat blijkt uit...
Stop met sociale media, schrijft Cal Newport in zijn nieuwe boek Digitaal Minimalisme. Het verbetert niet alleen je privéleven, maar zeker...
,,Door de crisis van een aantal jaren geleden hebben veel mensen de bouwsector verlaten’’, vertelt Anne Dijkstra, docent bouwtechniek aan...
Loonwerker en timmerman, dat is de perfecte werkcombinatie voor Patrick Gaasendam (28) uit Kollum. ,,Timmeren leek me altijd wel leuk, dat...
Na tien jaar werken in een sportwinkel koos Frans Buurstra (35) uit Sint Jacobiparochie voor het timmervak. ,,Elke dag is er wat anders te...