Veel vacatures in de zorg, toch studentenstop bij opleiding Verpleegkunde

Elf van de in totaal zeventien opleidingen verpleegkunde hanteren voor komend studiejaar een numerus fixus. Oftewel: er wordt een maximum gesteld aan het aantal studenten dat wordt toegelaten tot de opleiding. In de zorg zijn er ondertussen nog 120.000 vacatures.

De reden dat de opleidingen perk en paal stellen aan het aantal studenten, is dat er onvoldoende stageplekken beschikbaar zijn. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen laat tegenover de Volkskrant weten dat minder mensen de opleiding verpleegkunde gaan volgen als er minder stageplekken zijn.
 

Te weinig geld en begeleiding

Ziekenhuizen hebben in veel gevallen niet genoeg geld beschikbaar om een stageplek aan te bieden. Daarnaast is er voor studenten uit de eerste twee jaren van de opleiding vaak niet genoeg begeleiding. Eindejaarsstudenten krijgen vaak al weinig begeleiding terwijl ze als volwaardige medewerkers ingezet worden.
 

Voordeel

Gevolg is dat hogescholen de kwaliteit van de opleiding niet kunnen waarborgen en dus een studentenstop invoeren. En dat terwijl er juist in de zorg veel nieuwe mensen nodig zijn. Sommige hogescholen zien ook een voordeel in de stop. In deze nieuwe situatie zouden vooral gemotiveerde studenten zich aanmelden. Daardoor is de kans volgens de hogescholen groter dat meer studenten hun diploma halen.

Bron: NU.nl/Volkskrant