Verschil in loon tussen top en gewone werknemer nam toe

Het verschil in loon tussen de top van een bedrijf en de gemiddelde werknemer groeit.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het bruto jaarsalaris van de vijf topverdieners bij de duizend grootste bedrijven 6,2 keer hoger was dan het gemiddelde loon. In 2010 was nog sprake van een factor 5,5.

De topverdieners bij de onderzochte bedrijven waren vorig jaar goed voor een jaarloon van gemiddeld 272.000 euro. Het salaris was daarmee 32 procent hoger dan in 2010. De loonstijging voor de gemiddelde werknemers steeg in de periode met 13 procent tot 50.000 euro per jaar.

Het CBS benadrukt dat er wel een verschil zit tussen het bruto- en het nettoloon. Op basis van wat uiteindelijk wordt overgemaakt aan werknemers verdiende de top 4,6 keer meer dan gemiddeld op de werkvloer.

 

Informatie en communicatie

De loonkloof tussen personeel en top was het grootst in de bedrijfstak informatie en communicatie. Hier verdient de top bijna 13 keer meer dan het personeel. Ook in de industrie en de handel is het verschil volgens het CBS relatief groot.

Het verschil tussen top en personeel bij de financieel dienstverleners, waar het verschil in 2016 nog het grootste was, liep terug. Hier was vorig jaar sprake van een verschil met factor 9,6 ten opzichte van factor 12,5 in 2016. In het onderwijs en in de zorg is het verschil het kleinst, vooral door de grenzen die zijn gesteld aan de beloning van bestuurders in publieke en semipublieke instellingen.

 

Mannen topsalaris

Verder blijkt uit de cijfers dat vooral mannen een topsalaris krijgen. Ruim een op de vijf topverdieners bij de duizend grootste bedrijven was een vrouw. Dat was in 2010 nog 17 procent. Daarbij moet worden aangemeld dat circa 23 procent van de voltijdbanen bij de bedrijven in handen is van vrouwen.

Verder bleek dat in Nederland vorig jaar circa 198.000 werknemers meer dan een ton salaris ontvingen. Dat bedrag was in 2010 nog weggelegd voor 133.000 personen.