Vluchtelingen en Medisch Centrum Leeuwarden profiteren van elkaar

Medisch Centrum Leeuwarden heeft een voorbeeldfunctie bij het omscholen van vluchtelingen tot medisch specialist. Vijf Syriërs vullen de vacatures van schaarse arts-assistenten.

,,Het is een win-win-situatie, die bij toeval is ontstaan”, zegt Jelle Prins, decaan van de MCL Academie. De Syrische vluchteling Ahmed al Hasan die in 2017 als reuma-arts aan de slag ging, heeft zijn landgenoten geënthousiasmeerd over het prettige werk- en leefklimaat bij het MCL en in Leeuwarden. Bij de afdelingen neurologie en reumatologie werken inmiddels nog twee Syrische arts-assistenten en in april beginnen twee landgenoten in die functie bij cardiologie. 

Het gaat om Syriërs die in eigen land werkzaam waren als arts en hun opleiding in Syrië of Jemen hebben genoten. Artsen van buiten de EU moeten eerst aan een universiteit een traject volgen voor een BIG-registratie; dit is de noodzakelijke bevoegdheid om zorg te mogen verlenen.
 

Voorbeeldfunctie

Zo’n traject kost doorgaans negen tot twaalf maanden. Die opleiding is nodig, omdat hun papieren en ervaring in Nederland niet worden erkend. Vervolgens kunnen ze als basisarts eventueel een vervolgopleiding tot specialist volgen. Het is echter lastig om een van de schaarse opleidingstrajecten te verwerven.

In het MCL kunnen de arts-assistenten ervaring opdoen, zodat ze meer kans op doorstroming krijgen.

De stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is lovend over de voorbeeldfunctie die het Leeuwarder ziekenhuis vervult. ,,Dit is indrukwekkend en heeft een grote sociale impact. Mooi dat zo’n organisatie talent herkent, weet te vermarkten en dit gewoon doet”, zegt directeur Mardjan Seighali, zelf ooit gevlucht uit Iran.
 

Andere cultuur en omgangsvormen

Volgens haar zijn ziekenhuizen huiverig om nieuwkomers aan te nemen. ,,We stellen hier hoge eisen aan medische kennis. Die kennis is vaak niet het probleem voor vluchtelingen, maar de taal, cultuur en omgangsvormen in de medische zorg zijn anders. Vluchtelingen hebben daarom meer begeleiding nodig, in veel ziekenhuizen hebben ze daar geen tijd voor.” 

Het MCL neemt die tijd wel. ,,Arts-assistenten zijn moeilijk te krijgen. We vissen als ziekenhuizen allemaal in dezelfde vijver, als je dan zo’n nieuwe groep kan aanspreken, dan profiteren we er allemaal van”, vindt Prins.
 

Sneller specialiseren

Vluchtelingen en statushouders draaien in Leeuwarden mee in het anios-programma, voor artsen die nog niet in opleiding zijn tot specialist. Hun vaardigheden worden vastgelegd in een digitaal portfolio, wat ze helpt als ze zich gaan specialiseren, meldt MCL.

Zoiets vergt normaliter zes jaar, maar Prins verwacht dat gevluchte artsen sneller kunnen specialiseren. ,,Medische handelingen kunnen ze wel verrichten, maar ze moeten eerst goed onze taal leren en leren om te gaan met onze apparatuur en werkwijze. Maar de taal kennen ze wel als ze hier beginnen, hoor. Ahmed spreekt zelfs al een beetje Fries.”

Het succes heeft ook een kleine keerzijde. De in Leeuwarden door iedereen op handen gedragen Al Hasan vertrekt weer. Hij mag zich in Leiden specialiseren tot reumatoloog. Prins: ,,Het is prachtig dat hij deze kans krijgt, het is hem van harte gegund.”

Bron: Leeuwarder Courant