Vmbo’er makkelijker naar havo

DEN HAAG De doorstroming van vmbo’ers naar het havo wordt versoepeld. Nu stellen veel scholen daarvoor aanvullende eisen.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat de wet echter zo aanpassen dat dit niet meer kan, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Volgens Dekker zijn de eisen om door te stromen nu te vaak onduidelijk en bovendien per school verschillend. Bovendien ziet hij te veel drempels, die leerlingen ervan kunnen weerhouden het beste uit zichzelf te halen. Extra eisen stellen aan de leerling vindt Dekker de omgekeerde wereld.

Scholen stellen nu uiteenlopende eisen aan vmbo’ers, omdat het onderwijsprogramma op het vmbo (gemengde leerweg/theoretische leerweg) niet goed aansluit bij dat op het havo. Leerlingen die bijvoorbeeld van vmbo zorg en welzijn overstappen naar havo natuur en gezondheid missen het vak scheikunde.

Leerlingen die in schooljaar 2019-2020 overstappen van het vmbo naar het havo moeten van de nieuwe wet gebruik kunnen gaan maken. In de tussentijd gaat Dekker scholen vragen om nu al een zevende vak aan te bieden aan leerlingen die willen doorstromen naar het havo. Het vmbo telt zes vakken, maar een havist heeft er zeven.

Een Kamermeerderheid had de staatssecretaris opgedragen het doorstroomrecht in te voeren. Dekker voelde er aanvankelijk weinig voor, omdat de aansluiting niet goed geregeld zou zijn en hij vreesde dat meer vmbo’ers dan boven hun macht zouden grijpen.