Volop kansen voor werklozen in de horeca

De horeca in Friesland staat te springen om personeel, maar vacatures voor koks en bedienend personeel zijn lastig vervulbaar.

Dit meldt uitkeringsinstantie UWV naar aanleiding van de maandcijfers over april. Daaruit blijkt dat mensen bij uitzendbureaus, in de bouw, landbouw en horeca minder beroep doen op een uitkering. Dit is vooral het gevolg van aantrekkende vraag in verband met seizoenswerk.

Eind april telde Friesland 13.252 WW-uitkeringen ofwel 4 procent van de beroepsbevolking. Die maand zorgde voor een daling van ruim 5 procent (708 uitkeringen).

Klik hier voor leuke vacatures in de horeca

 

Ten opzichte van een jaar geleden werd een kwart minder uitkeringen verstrekt. Gemiddeld over Nederland zat eind vorige maan 3,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk.

In Friesland liggen volop kansen in de horeca, vooral voor koks en kelners, aldus het UWV in een toelichting op de cijfers. Eind vorig jaar stonden er 1300 vacatures open, een stijging met bijna een kwart vergeleken met het jaar daarvoor.