Vooral ict’ers in coronatijd thuis aan het werk

Kantoren werden gesloten, Nederland werkte de afgelopen maanden voornamelijk vanuit huis. Mits het werk dat toeliet. Mensen met werk in de ict-sector deden dat het vaakst, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Het aantal thuiswerkers in de ict-sector is ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar zelfs bijna verdubbeld, blijkt uit de cijfers. Het afgelopen kwartaal werkte ruim 40 procent in deze sector thuis. Ook mensen met een creatief beroep en met bedrijfseconomische en administratieve beroepen gingen veel vaker thuis aan de slag dan voorheen.

,,Uit de jaarcijfers over thuiswerken blijkt al langer dat thuiswerken gestaag aan het toenemen is”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mullligen. ,,We vragen ook regelmatig of mensen hun werk de afgelopen week mee naar huis hebben genomen. In coronatijd is het antwoord veel vaker ‘ja’. Ik ga ervan uit dat deze cijfers nog een onderschatting zijn van het aantal mensen dat daadwerkelijk thuiswerkt, er zijn ook veel mensen die voorheen al weleens werk mee naar huis namen.

Managers (bijna 40 procent) en werknemers in pedagogische beroepen (35 procent) werken ook vaak thuis, blijkt uit dit onderzoek. Dit percentage is echter nauwelijks veranderd ten opzichte van de periode vóór corona, mogelijk komt dat doordat deze groep voorheen ook al werk mee naar huis nam, denk aan het nakijken van een toets of het nalezen van een rapport. ,,Een echt antwoord op de vraag hoeveel mensen er thuiswerken, kunnen we dus ook niet geven. Maar het geeft wel een idee. De stijging is wel degelijk zichtbaar”, aldus Van Mulligen.

Hoogopgeleiden

Uit de cijfers blijkt verder dat hoogopgeleiden hun werkzaamheden vaker vanuit het thuiskantoor konden voortzetten. Bij ict-werknemers met het hoogste beroepsniveau ging bijvoorbeeld 44 procent thuis aan de slag, een niveau lager was dat 25 procent. Op het hoogste beroepsniveau hadden 7 op de 10 werknemers de mogelijkheid om thuis aan de slag te gaan.

 

In lagere beroepsniveaus is thuiswerken moeilijker, stelt het onderzoeksbureau. Naar eigen zeggen had op de twee laagste beroepsniveaus maar 4 en 16 procent de mogelijkheid om überhaupt thuis aan de slag te gaan. Denk daarbij aan technische functies als timmerman of loodgieter, dienstverlenende beroepen als kappers en schoonmakers en beroepen in de logistiek: chauffeurs, laders, lossers en vakkenvullers. Zowel voor als tijdens de coronacrisis werkten deze groepen relatief weinig vanuit huis.

Bron: ad.nl