Vraag naar IT’ers groot, maar 51.000 worden nooit benaderd

De vraag naar IT-professionals is groot in Nederland. Vooral jonge IT’ers zijn erg schaars. De cijfers geven het duidelijk aan: per actief zoekende junior IT’er staan er vijftien vacatures open. Apart is het dat de schaarste onder IT’ers met tien jaar of meer werkervaring niet bijzonder groot is. Bovendien blijken er 51.000 IT-professionals die graag benaderd zouden worden, maar nooit een belletje van ontvangen.

Deze laatste twee waarnemingen duiden eerder op niet-aansluitende wervingsmethodieken van werkgevers dan te weinig aanbod op de arbeidsmarkt.

Dit zijn uitkomsten van het onderzoek “IT Labour Market Monitor 2018 The Netherlands” van Intelligence Group en Sterksen, dat gaat over de IT-arbeidsmarkt anno 2018. Eén op de zeven Nederlandse IT-professionals zou graag een belletje ontvangen van een potentiele werkgever of een bureau, maar hoort helemaal niets. Dit duidt op een niet-aansluitende sourcingstechniek van werkgevers en bureaus. Blijkbaar zitten zij ergens anders dan waar hun doelgroep te vinden is.
 

Geen IT-opleiding

Een ander opvallend gegeven uit het onderzoek is dat minder dan de helft (44%) van de IT-studenten binnen vijf jaar zijn of haar opleiding afmaakt. Het merendeel van de studenten maakt de opleiding helemaal niet af. Van werkzame IT’ers heeft nog maar 59% een IT- of Informatica-achtergrond. Vergeleken met 2015 is dit een daling van negen procentpunten.

Eén van de oorzaken is het feit dat steeds meer werkgevers de harde eis van IT/Informatica als studie loslaten en bijvoorbeeld meer mensen werven met een achtergrond in bedrijfseconomie, technologie, wiskunde e.d.