Vrijwilliger bij de brandweer

De brandweer kan wel wat extra vrijwilligers gebruiken. Vakvereniging VBV gooit een balletje op: versoepel de eisen.

 

Directeur Wim Kleinhuis van Veiligheidsregio Fryslân, waar de brandweer onder valt, kent de discussie. ,,Dit speelt landelijk. En niet alleen bij de brandweer, ook veel voetbalverenigingen en muziekkorpsen hebben moeite met het vinden van genoeg vrijwilligers.’’

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) gaf eerder deze week een slinger aan de discussie. De VBV vindt dat de brandweer landelijk nog eens goed moet kijken naar de eisen die aan vrijwilligers worden gesteld. Wellicht kan het allemaal net wat soepeler. Want moet bijvoorbeeld een chauffeur nou écht alles weten van schadelijke stoffen? Directeur Kleinhuis gaat in op enkele vragen.

Hoeveel vrijwilligers en hoeveel beroepskrachten telt de brandweer landelijk? En in Friesland?

,,In heel Nederland zijn er ongeveer 19.000 brandweervrijwilligers en 5000 betaalde krachten. In Friesland hebben wij zo’n 1100 vrijwilligers en ruim 150 beroepsmensen. Het aantal Friese vrijwilligers neemt sinds een paar jaar trouwens weer licht toe, met ongeveer tien per jaar. Dat is mooi.’’

Dus Friesland heeft eigenlijk geen probleem?

,,Nou, dat is niet helemaal waar. Wij zullen altijd moeite moeten doen en flink moeten werven, zeker nu met de vergrijzing. Dat doen de bewuste posten meestal zelf. Zij kennen de situatie ter plekke en kennen mensen die wellicht zijn te porren voor een functie bij de brandweer. Bijvoorbeeld inwoners die wel eens komen kijken bij oefeningen. Daar stappen zij dan makkelijk even op af.’’

Burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel uitte vorige maand haar zorgen over de paraatheid van de brandweer. Zit daar, in Noordoost-Friesland, ook het probleem?

,,Niet specifiek in Noordoost. In het algemeen heeft de brandweer het moeilijker in krimpgebieden. In alle dunbevolkte regio’s. Maar nergens zakken wij écht door het ijs. Ons plan ‘Samen Paraat’ gaat uit van het Friese netwerk van posten. Posten staan elkaar bij.’’

Terug naar de VBV. Kunnen de eisen voor vrijwilligers soepeler?

,,Het verhaal van de VBV is een landelijk verhaal. Het is zeker interessant. Er ligt nog geen concreet plan of zo, maar het is goed dat hier aandacht voor is. Want er wordt wel veel van vrijwilligers verwacht en hun opleidingstraject duurt lang. De gedrevenheid is mooi, maar wij vragen best veel van de vrijwilligers. Dat maakt onze organisatie soms kwetsbaar.’’

Hoeveel tijd en moeite kost het de vrijwilligers dan?

,,Na het aanmelden volgt eerst een opleiding van anderhalf tot twee jaar. Daarna ga je ervaring opdoen. Vervolgens worden sommigen geselecteerd voor de opleiding tot bevelvoerder. Die duurt ook weer twee jaar. Het kost ze één dagdeel per week, twee jaar lang, naast hun gewone werk. Best pittig. Dat is het ook voor ons: wij moeten jaren vooruit kijken. Vaak moet je de potentiële nieuwe bevelvoerder vier tot acht jaar van tevoren al in je groep hebben.’’