Vrouw, bluf!

Mannen zijn van nature bluffers. Van Professionals FNV krijgen vrouwen handvatten om ook eens te bluffen op het werk. Want daarmee grijp je kansen.

,,We gaan onszelf erin bluffen.’’ Vijftien vrouwen – Drents, Fries en Gronings – kijken ongemakkelijk de kring rond waarin ze staan als coach Caro van Roon met deze opdracht aftrapt. De workshop ‘Bluffen voor Vrouwen’ van Professionals FNV in het vakbondsgebouw in Groningen is begonnen.

Wie bluft als eerst?

Erin bluffen? Zenuwen en een zweem van onzekerheid zijn van de gezichten te lezen. De een kijkt naar haar buurvrouw en haalt de schouders op; een stilzwijgend ‘Ik weet het niet, hoor…’. Bij anderen zie je dat de radertjes in hun hoofden enorm aan het werk zijn om met iets op de proppen te kunnen komen. ,,Kom op, dames. Stap naar voren, vertel wie je bent en waar je goed in bent!’’ Terughoudendheid heerst. Wie bluft als eerst?

Het zit niet in de aard van een vrouw – uitzonderingen daargelaten natuurlijk – om net als mannen – wederom uitzonderingen daargelaten – op hun werk dingen ‘een beetje mooier te maken dan ze zijn, om beter voor de dag te komen’, legt Van Roon de groep uit. Vrouwen zijn daardoor bewezen minder zichtbaar en laten zo kansen aan hun neus voorbijgaan. Doel van de cursus: dames de blufspelregels bijbrengen die mannen van nature beheersen.

Mayke (33) werkt in een mannenwereld: de maritieme branche. Waarom ze meedoet? ,,Ik ben het type dat wel vraagt om salarisverhoging of een cursus, maar zich erbij neerlegt als ze terugkrijgt dat er geen geld is. Die kerels bij ons krijgen het wel voor elkaar, dus ik wil weten waarom. Hoe zoiets werkt.’’

Waarom bluffen vrouwen niet en mannen wel? De hersenen werken anders, aldus Van Roon. Ze start een video van Amerikaan Mark Gungor die pijnlijk duidelijk maakt waarom de sekses elkaar daarom niet altijd begrijpen. Mannen stoppen zaken in afzonderlijke doosjes die ze afzonderlijk behandelen, een uitleg die tot hilariteit onder de dames leidt. Maar als hij grappend en grollend vertelt dat vrouwen door emotie alles met elkaar verbinden, lacht niemand.

Nee is nee

Hoe vertaalt zich dat naar de praktijk? Een nee is voor vrouwen definitief een nee. ,,Een man accepteert geen nee en zoekt naar een mogelijkheid om toch ja te krijgen.’’ Nog een greep uit het rijtje verschillen: mannen blussen branden, denken dat ze het kunnen, houden af en toe hun mond en willen respect. Vrouwen willen liever aardig gevonden worden, voorkomen brandjes door van te voren alles te overdenken en vragen zich af of ze dingen die ze nog nooit gedaan hebben wel kunnen. Bij ieder punt klinken uit de kring kreten van herkenning.

Dat je bluffen niet van nature in je hebt, betekent niet dat je het niet kan leren, is Van Roons boodschap. ,,Bluffen is gewoon een spelletje. Het is zeker niet liegen, maar wel opscheppen en aandikken. En mannen vinden het prima dat vrouwen ook aan dat spel meedoen.’’

Het is opnieuw tijd voor actie. Wie wil bluffen moet ontspannen zijn, stelt de coach. ,,Dan doen je hersens het beter. Schoenen uit, dames. We gaan dansen.’’ Op de klanken van Happy begint de groep te bewegen: de een zwiert uitbundig, de ander hupt timide voor haar stoel.

Zes spelregels

Weer op adem oefenen de deelneemsters in groepjes van drie. De een is observant, de tweede speelt werkgever en de derde bluft zich door een vragenspervuur. Het blufspel kent zes spelregels: Vertel hoe goed je bent in, praat zo lang mogelijk, vertel vanuit ‘ik’, deel je aangedikte resultaten, laat merken dat het belangrijke zaken zijn waar je mee bezig bent en krijg liever respect dan sympathie. Wie zich daar niet aan houdt, wordt genadeloos afgestraft: iedere vrouw heeft een ballon die kapot moet als ze niet bluft.

Zelfs iets waar je in eerste instantie niet aan denkt kun je inzetten, vindt Van Roon. Een deelneemster neemt het ter harte: ,,In mijn buurt organiseer ik een Sinterklaasfeest.’’ Pats! Even van haar à propos omdat verderop een ballon knapt, herpakt ze zich snel door op te sommen wat moest gebeuren. Pats! Einde verhaal, eigen ballon lek geprikt. ,,Nee, je bent dus evenementenmanager!’’, hoort ze van de anderen. Dat is pas bluffen.

Verantwoorden

Een rondje langs de groepjes toont de worsteling die sommigen doormaken, omdat bluffen onnatuurlijk opschepperig voelt. ,,Jullie willen je verantwoorden’’, merkt Van Roon op als iemand cijfers opsomt die ze kreeg voor haar werk. ,,Bluffen is niet verantwoorden. Iemand wil horen dat je heel goed bent, niet waarom of wie dat zegt.’’

Als de avond op zijn einde loopt, bluft de groep zich ‘er uit’. Hoewel een aantal het spelletje zichtbaar in de vingers krijgt, blijft het lastig. Wanneer Van Roon nadien complimenten in ontvangst neemt, geeft ze nog even het goede voorbeeld: ,,Ik ben hier gewoon heel goed in!’’