Vrouw solliciteert met vals artsendiploma en wordt twee keer aangenomen

Een vrouw heeft meerdere keren verspreid over het land gesolliciteerd als arts, terwijl ze hier helemaal niet de juiste papieren voor heeft. Ze toonde valse diploma’s en gebruikte registratienummers van anderen. De 32-jarige vrouw is zeker twee keer aangenomen.

Zorgaanbieders uit de eerste- en tweedelijnszorg maakten in 2019 melding van het handelen van de vrouw, waarna de inspectie een onderzoek naar haar instelde. Ze presenteerde bij haar sollicitaties onder meer een vervalst diploma Master Geneeskunde. Ook klopten andere gegevens op haar curriculum vitae niet, waaronder een BIG-registratienummer dat toebehoort aan een geregistreerde arts met dezelfde achternaam en voorletter.

De BIG-registratie in Nederland geeft aan wat een zorgverlener kan en mag. Na het bekijken van deze gegevens en documenten hebben de zorgaanbieders de vrouw als arts aangenomen of waren zij van plan dat te doen, meldt de Inspectie. Twee keer maakte de vrouw gebruik van een niet bestaand BIG-registratienummer, dat wel sterk op een echt nummer leek.

Eerder in de fout

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is bang dat ze nog een keer probeert ergens aan de slag te komen en heeft daarom besloten haar naam en een deel van het onderzoek te publiceren. In haar onderzoek heeft de inspectie meegewogen dat in 2017 sprake was van een soortgelijke situatie.

Bovendien ging de vrouw niet in op verzoeken van de inspectie om met haar te praten. Ze was ‘niet open en transparant’ en daarom concludeert de inspectie dat de vrouw ‘een ernstige bedreiging kan betekenen’ voor de veiligheid van cliënten of de zorg. De inspectie denkt nog na over ‘passende maatregelen’ tegen de vrouw. Het gaat om mevrouw Ezo (Özlem) Ünal, geboren op 7 februari 1988.

Volgens de inspectie zijn er overigens geen aanwijzingen dat patiënten schade hebben geleden of gevaar hebben gelopen. Niets duidt erop dat ze in haar werk onzorgvuldig heeft gehandeld. De inspectie roept zorginstellingen op bij sollicitaties altijd naar de originele diploma’s en registraties te vragen. ‘Ga niet akkoord met kopieën’, luidt het advies.

Bron: ad.nl