Vrouwen lopen op arbeidsmarkt verder in op mannen

Vrouwen zijn op de arbeidsmarkt verder ingelopen op mannen. De economische positie van vrouwelijke werknemers is de afgelopen jaren verder verbeterd. Ze werken vaker en langer en zijn beter in staat hun eigen broek op te houden.

Dat blijkt uit de tiende Emancipatiemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Op basis van de Enquête Beroepsbevolking 2017 komen de onderzoekers van beide organisaties op 3.350.000 vrouwelijke werkenden tegen 3.921.000 mannen. Bijna 73 procent van alle Nederlandse vrouwen van tussen de 15 en 65 jaar werkt. Bij de mannen loopt dat tegen de 85 procent. Het vrouwendeel van de beroepsbevolking is iets sterker gegroeid dat het mannelijk deel. Gevolg is dat de onderlinge verschillen zijn geslonken.
 

Toekomst

Vrouwen moeten nog altijd genoegen nemen met een gemiddeld lager uurloon. Dat komt vaak door hun beroepskeuze: in de zorg en welzijn verdient het nu eenmaal minder dan bijvoorbeeld in de techniek.

Het verschil in beloning kan in de toekomst weleens gaan dalen. Bij het CBS en SCP zagen ze de afgelopen jaren een toename van het aantal meisjes dat wiskunde, informatica of bouwkunde studeert. Verder zijn er meer vrouwelijke rechters, hoogleraren en topambtenaren dan tien jaar geleden en neemt de vrouwelijke invloed in de top van het bedrijfsleven toe, hoewel vier van de vijf bestuurszetels nog altijd ingenomen worden door een man.

Bekijk de gehele Emancipatiemonitor hier.