Wat doet een kop koffie met je hersenen?

Koffie is na water het populairste drankje in Nederland. Van de cafeïne in de koffie wordt je alerter en verbeteren je aandacht en je geheugen. Uit het onderzoek van Amber Kerkhofs, Huib Mansvelder en hun Portugese collega’s blijkt dat positieve effecten van cafeïne in individuele hersencellen al waar te nemen zijn bij een hoeveelheid van 1 kopje koffie. Amber Kerkhofs: “Er is veel bekend over cafeïne, maar weinig over het effect van een normale hoeveelheid op het menselijk brein.” 

Cafeïne 

De cafeïne in 1 kopje koffie heeft een positief effect op de communicatie tussen hersencellen als die cellen vermoeid zijn. Kerkhofs: ,,Deze bevinding bevestigt een intuïtief gevoel over de rol van cafeïne: vergelijkbaar met hoe koffie drinken ons helpt bij het bestrijden van vermoeidheid, helpt cafeïne vermoeide cellen beter met elkaar te communiceren.” Daarbij gaat het nog niet direct om de ontwikkeling van een nieuw medicijn, maar deze bevindingen kunnen wel helpen om de effecten van cafeïne op cognitie bij de mens te begrijpen. 

Menselijk brein

De hersenen van mensen blijken anders te reageren op cafeïne dan de hersenen van ratten en muizen, dieren die normaal gebruikt worden voor dit soort onderzoek. Bij dieren zorgt cafeïne dat de hersencellen die signalen versturen actief worden. Bij mensen blijkt het effect van cafeïne vooral op te treden in de ontvangende hersencellen en alleen in het geval dat cellen al vermoeid waren. Dit toont aan dat ondanks vergelijkbare mechanismen voor de verwerking van cafeïne, de effecten van cafeïne bij mens en dier essentieel verschillend zijn. Dat benadrukt het belang van het gebruik van humaan weefsel voor onderzoek naar het effect van stoffen: het menselijk brein is niet simpelweg een uitvergrote versie van muizenhersenen. 

bron: Gezondheid&co