Welzijnswerkers krijgen meer loon

De 55.000 werknemers in welzijn en maatschappelijke dienstverlening kunnen uitzien naar een salarisverhoging van uiteindelijk 3,7 procent. De loonstijging is onderdeel van het cao-akkoord dat door vakbonden CNV en FNV en Sociaal Werk Nederland werd bereikt.

Naast structureel meer geld, krijgen de werknemers ook een eenmalige uitkering en opleidingskosten. Ook zijn er afspraken gemaakt over vermindering van de werkdruk en een generatiepact. Door dat laatste kunnen oudere werknemers wat gas terugnemen met behoud van inkomen en pensioenopbouw en kunnen meer jongeren aan de slag.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 27 maanden met ingang van 1 april van dit jaar. Per 1 juli ontvangen werknemers een loonsverhoging van 1,65 procent en exact een jaar later nog eens 2 procent. Daarnaast ontvangen zij een eenmalige uitkering van 0,5 procent in januari 2019.

Het is overigens nog aan de vakbondsleden om in te stemmen met het onderhandelaarsakkoord.