Werk als negatieve invloed op het privéleven

Redactie Ambitie
19 februari 2019

Meer dan 70 procent van de werknemers geeft aan dat werk een negatieve invloed heeft op hun privéleven. Vooral millenials lijken het lastig te vinden om een goede privé-werkbalans te vinden.

Het zijn resultaten die voortkomen uit een onderzoek van Viking. Op het gebied van negatieve invloeden van werk op het privéleven wordt vooral een grotere werklast als grote factor genoemd (21 procent). Een negatieve werkomgeving (8 procent) en het beantwoorden van telefoontjes en e-mail buiten werktijd (6 procent) nemen een tweede en derde plek in.

Klachten

De onbalans uit zich bij zowel mannen en vrouwen voornamelijk in klachten als stress en spanning (50 procent) en niet genoeg tijd voor ontspanning en zelfzorg (38 procent. Ook het werk niet genoeg van zich af kunnen zetten (37 procent) en niet genoeg slaap (32 procent) worden veel genoemd.

Kijken we naar de verschillen per leeftijdscategorie, dan valt op dat de millenials de meeste moeite hebben om een goede balans te vinden. Een groep van 65 procent zegt ontevreden te zijn over hun werk-privébalans. De helft van de 55-plussers is ontevreden over hun balans. Daarmee is dit de groep die het minste moeite hebben met de balans.

Een kwart van de 18-44 jaar oude werknemers vindt dat er een verandering moet komen in hun bedrijfscultuur om de balans tussen werk en privé te verbeteren. Ook denkt één op de vijf jonge werknemers dat hun werkgevers niet genoeg geeft om een gezonde balans van hun werknemers.

Wet Flexibel Werken

Een mogelijke oplossing om tot een betere werk-privébalans te komen zijn flexibele werkafspraken. Deze kunnen geregeld worden via de Wet Flexibel Werken. Velen kennen deze wet echter niet, zo blijkt uit het onderzoek. Vooral de jongste werknemers zegt de wet heel weinig. 77 procent van de 18-24 jarigen gaf aan nog nooit van de Wet Flexibel Werken te hebben gehoord. In totaal is één op de vier Nederlanders niet bekent met de wet op flexibel werken.

Tags: 
Werkvloer

Meer nieuws

Daar zit je dan met je goeie gedrag. De werkdag is amper begonnen of de moed zakt je in de schoenen. Het eerste verwijt van je baas is...
De krapte op de arbeidsmarkt bereikt een nieuw record. Tegenover bijna elke werkloze staat nu een vacature. De werkloosheid is voor het...
Werkverslaving en bevlogenheid lijken op elkaar, maar zijn toch wezenlijk verschillend. Het eerste komt voort uit negatieve motivatie en...
Drukke dag op het werk? Misschien kunnen jij en je collega's dan eens samen een liedje zingen. Dat kan namelijk werkstress verminderen en...
Van de totaal 8,9 miljoen IT’ers die er in de Europese Unie zijn, is slechts anderhalf miljoen vrouw. Dat is 17 procent, een Europees...