Werk vinden vanuit ww-uitkering blijft in Friesland moeizaam

Landelijk mag de werkgelegenheid aantrekken, voor Friezen in de WW blijft het moeilijk om betaald werk te vinden.

De jongste cijfers van werk- en uitkeringsinstantie UWV laten zien dat een afnemend aantal Friezen de WW-uitkering kan opzeggen vanwege een nieuwe baan. In de eerste tien maanden van dit jaar maakten iets meer dan 8000 Friezen de overstap van WW naar werk. In dezelfde periode een jaar eerder waren dat er ruim 13.500.

Dit jaar verliest een groter aandeel dan vorig jaar zijn WW-uitkering omdat de maximale termijn is verstreken: 30 procent dit jaar, tegen 27 procent toen. Bijna alle Friezen die nu WW hebben, zijn er dit jaar in gekomen: 16.900 van de 17.800.

Dominant onder de nieuwe instromers zijn mensen tussen de 25 en 35 jaar oud, met een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4, en voorheen werkzaam in de financiële en zakelijke dienstverlening.

Nederland telt nu 419.000 mensen met een WW-uitkering, 0,3 procent minder dan een jaar geleden. In Friesland groeide hun aantal met 2,8 procent. In onze provincie heeft nu 5,4 procent van de beroepsbevolking WW (vorig jaar: 5,2 procent).

Het UWV ziet vooral de bouw en de grafische sector aantrekken, terwijl het grootwinkelbedrijf zijn positie als banenmoter verliest.