Werkgelegenheid loopt licht terug in slotkwartaal 2020

De werkgelegenheid in Nederland is in het laatste kwartaal van vorig jaar licht afgenomen. Ook het aantal vacatures ging omlaag. Daarmee lijkt het beeld op de arbeidsmarkt iets verslechterd ten opzichte van de derde periode van vorig jaar, toen juist sprake was van duidelijk herstel na de enorme coronaklap van het tweede kwartaal.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is Nederland alles bij elkaar goed voor zo’n 10,7 miljoen arbeidsplaatsen, van zowel werknemers als zelfstandigen. Ten opzichte van het derde kwartaal liep het banentotaal met 14.000 terug. In het tweede kwartaal was er nog sprake van een recorddaling van het aantal banen met 297.000, gevolgd door een gedeeltelijk herstel in het derde kwartaal met 165.000 arbeidsplaatsen.

Mogelijk speelt de nieuwe lockdown een rol in de cijfers. Maar ondanks alles lijkt de schade voor de arbeidsmarkt eigenlijk nog mee te vallen. Dit komt door de steunmaatregelen van de overheid, waardoor veel bedrijven geholpen worden bij het doorbetalen van hun personeel. In de banencijfers van het CBS zijn ook de arbeidsplaatsen meegerekend van mensen die vanwege de crisis niet of minder kunnen werken, maar wel nog steels hun loon krijgen gestort.

Het banenverlies was het grootst in de handel, horeca en het vervoer. Ook in de cultuursector en recreatie gingen banen verloren. Deze sectoren hebben allemaal veel last van de coronacrisis. Sinds het begin van de pandemie gelden reisbeperkingen, zijn evenementen geschrapt en door lockdowns zijn de horeca, musea, theaters en pretparken gesloten.

In andere sectoren kwamen er juist banen bij, zoals de zorg, het onderwijs en de bouw. De vraag naar personeel in de zorg en het onderwijs stijgt al langer gestaag, en de werkgelegenheid in de bouw trekt aan vanwege bijvoorbeeld de vele verbouwingen die de laatste tijd plaatsvinden. Ook was er meer werk via uitzendbureaus.

Eind december stonden er verder 210.000 vacatures open, 6000 minder dan een kwartaal eerder. In totaal daalde het aantal vacatures vorig jaar met 76.000. In de handel, zorg en zakelijke dienstverlening, goed voor ruim de helft van de openstaande vacatures, was de vraag naar nieuw personeel het grootst.

Tegelijk met het afnemende banentotaal liep de werkloosheid ook terug, naar 3,9 procent in december. Dit had het CBS eerder al naar buiten gebracht. Volgens het statistiekbureau komt deze afname vooral doordat er in de laatste maanden van het jaar meer werklozen aan het werk gingen dan er werkenden hun baan verlore