‘Werkgever kan niet om FNV heen’

AMSTERDAM Cao’s die zijn afgesloten zonder instemming van FNV, kunnen niet zomaar van toepassing worden verklaard op leden van de grootste Nederlandse vakbond.

Dit blijkt volgens FNV uit een uitspraak van de rechtbank in Haarlem in een zaak tegen luchtvaartmaatschappij Transavia.

CNV, De Unie en de vakbond voor luchtvaarttechnici NVLT sloten eind 2015 een cao-akkoord met Transavia. FNV zette als enige geen handtekening. De vakbond zag geen nut en noodzaak in een verdere verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor het grondpersoneel, dat onder meer vrije dagen moest inleveren.

De rechter heeft nu bepaald dat de bonden die wel akkoord zijn gegaan, niet representatief genoeg zijn voor het circa zeshonderd man sterke grondpersoneel bij Transavia. Ongeveer een op de drie grondmedewerkers is lid van een vakbond. Daarbij telt FNV de meeste leden. Ook de NVLT staat relatief sterk maar die bond vertegenwoordigt alleen de technici, die slechts een kwart van het totale grondpersoneel uitmaken.

Het vonnis betekent dat FNV-leden bij Transavia met terugwerkende kracht alsnog komen te vallen onder de oude cao, en dus de vrije dagen terugkrijgen die onder het nieuwe regime zijn komen te vervallen. Bestuurder Zakaria Boufangacha spreekt van een ,,bijzondere uitspraak”, die ook gevolgen kan hebben voor andere cao’s die buiten de bond om zijn afgesloten, bijvoorbeeld in de schildersbranche.