Werkgever onderschat gevolgen overwerken

Bijna de helft van de medewerkers ondervindt de uitwerking van overwerk in hun privéleven, blijkt uit onderzoek van Kantar Public, in opdracht van Zilveren Kruis.

Leidinggevenden denken dat ze hun medewerkers goed begeleiden bij de balans tussen werk en privé, maar medewerkers ervaren dat toch anders.

Ongezonder leven is een van de gevolgen van overwerken, blijkt uit het onderzoek. 39 procent van de medewerkers voelt zich wel eens schuldig richting de partner en directe omgeving. Ook richting kinderen wordt wel eens vervelend gereageerd (4 op de 10).

Volgens één op de drie medewerkers hoort overwerken bij de bedrijfscultuur. ,,De Nederlandse medewerker werkt gemiddeld 3 uur over. Ongeveer 80 procent van hen is daar niet ontevreden over. Ook voor leidinggevenden is het ‘normaal’ om over te werken met dezelfde redenen. Zij doen dit dan ook ruim twee keer zoveel dan hun medewerkers met gemiddeld 6,5 uur in de week”, staat in het onderzoek.

,,Leidinggevenden hebben als verantwoordelijkheid te zorgen dat het werk afkomt”, zegt organisatiepsycholoog Naomi Ellemers. ,,Vaak vinden ze dat het bij hun functie hoort om over te werken als dat nodig is, en vinden dat ook terecht gezien hun hogere salaris. Ze staan er niet bij stil dat hun gedrag door anderen als voorbeeld wordt gezien, ook als dat niet de bedoeling is.”

Meer dan de helft van de leidinggevenden denkt het goede voorbeeld al te geven als het gaat om de werk-privé balans. Dit wordt minder erkend door medewerkers, slechts 34 procent van hen ervaart dit ook zo. Daarnaast geeft driekwart van de leidinggevenden aan dat zij hun medewerkers helpen een goede balans te houden tussen werk en privé. Medewerkers ervaren deze hulp echter in veel mindere mate (49 procent).

Bijna de helft van de leidinggevenden geeft aan met regelmaat te vragen of hun medewerkers het werk nog goed kunnen combineren met hun gezins-/privéleven. Ook deze checkvraag wordt door medewerkers in veel mindere mate ervaren, slechts door 22 procent. Opvallend is dat bijna de helft van de medewerkers aangeeft dat hier zelfs nooit naar wordt gevraagd.