Werkgevers tegen flexibele AOW

AMSTERDAM Werkgevers zien weinig in het voorstel van vakbond FNV om werknemers met een zwaar beroep eerder recht te geven op AOW.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland bestempelen de voorstellen van de bond als duur en overbodig. De FNV lanceerde maandag een plan om de verhoging van de AOW-leeftijd af te remmen én de AOW voortaan te koppelen aan de verdiende lonen.

Als de levensverwachting met één jaar stijgt dan zou dat volgens de bond moeten leiden tot een halfjaar langer werken en een halfjaar extra AOW, in plaats van een jaar langer werken zoals vanaf 2022 de regel is.

Zo’n algemene regel is volgens de werkgevers ,,per definitie duur”. Zij wezen er verder op dat het vervroegen van het pensioen met een overbrugging naar de AOW-leeftijd nu al in veel pensioenregelingen mogelijk is. ,,Ook deeltijdpensioen is een mogelijkheid om een zwaar beroep tot de AOW-leeftijd vol te kunnen houden”, aldus de ondernemersorganisaties.

Belangenbehartiger Zelfstandigen Bouw vindt dat het FNV-voorstel mensen met zware beroepen niet echt helpt. ,,Wie eerder stopt, wordt in het FNV-plan gekort op zijn AOW-uitkering”, stelde voorzitter Charles Verhoef. Volgens hem kunnen bouwarbeiders zich dat niet veroorloven.

Zelfstandigen Bouw pleit ervoor om mensen die jong beginnen met werken, zoals veel werknemers in de bouw, eerder recht te geven op AOW. ,,Daar hebben mensen met een zwaar beroep iets aan”, aldus Verhoef. ,,Juist mensen met een zwaar beroep beginnen vroeg met werken. Zij verdienen meestal niet zo veel en kunnen zonder volledige AOW niet van hun oude dag genieten.”