Werkgevers zetten werkgelegenheidsverwachting op niveau van voor crisis

De werkgelegenheidsverwachting van werkgevers in Nederland is terug op het niveau van 2008, het jaar waarin de economische crisis inzette. Het werkgelegenheidsverwachtingscijfer, bijgehouden door uitzender Manpowergroup, stijgt dit kwartaal met 5 procentpunten naar 9 procent. Het is de sterkste toename in de afgelopen twaalf jaar.

Werkgevers in alle sectoren verwachten dit kwartaal voor meer werknemers plaats te hebben. In zes van de negen sectoren ligt de groei in vertrouwen op 10 procent of hoger. Positieve uitschieter wat betreft het vertrouwen is de bouw. Bedrijven verwachten daar dit kwartaal 17 procent meer mensen aan te nemen.
 

Internationaal

Nederland scoort met deze cijfers ook internationaal goed. Van alle Noord-Europese landen doet alleen Finland het beter met een werkgelegenheidsverwachting van 10 procent. Duitsland (8 procent) en Groot Brittannië (6 procent) laten ook positieve cijfers zien.

Dat het in heel Europa vooruit gaat, blijkt wel uit het feit dat alle landen een positief verwachtingscijfer hebben. Alleen Italië valt uit de toon, met een verwachtingscijfers van -1 procent. Kijken we buiten de Europese grenzen, dan is te zien dat de Verenigde Staten, ondanks een afname van -1 procent ten opzichte van het afgelopen kwartaal, optimistisch blijft met een score van +18  procent.

Bron: NU.nl