Werkloosheid in Noorden blijft dalen

Het aantal mensen dat een WW-uitkering ontvangt is in de maand oktober in de drie Noordelijke provincies weer verder gedaald. In Groningen is het aantal WW-ers met 3 procent van de beroepsbevolking gelijk aan het landelijke gemiddelde. In Friesland zit 3,2 procent in de WW, terwijl dit percentage in Drenthe op 3,3 procent ligt. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

De snelle economische groei heeft er voor gezorgd dat het aantal WW-ers in het Noorden het afgelopen jaar met ongeveer een kwart is afgenomen. In Groningen zitten nu nog iets meer dan 9.100 mensen in de WW, in Drenthe zijn dit er iets meer dan 8.300 en in Friesland ligt het aantal net boven de 10.500.

Een ander gevolg van de groei is de krapte op de arbeidsmarkt. Drenthe en Groningen kampen vooral met personeelstekorten in de bouw, de zorg en de ICT. Waar Drenthe ook personeelsproblemen kent in de transportsector, zijn deze er in Groningen in de horeca.