Werknemer wil voldoening

Werkenden willen voldoening halen uit hun werk. De realiteit is: het werk is saaier en onzekerder geworden. TNO deed onderzoek over hoe werknemers hun baan ervaren.

DOOR BART VAN ELDERT & NATASJA DE GROOT

Koks en kelners, verplegend en verzorgend personeel, winkelpersoneel en schoonmakers hebben een goede reden om te klagen over hun werk en arbeidsvoorwaarden. Uit grootschalig onderzoek van TNO blijkt dat hun werkzaamheden de afgelopen jaren een stuk minder interessant geworden én de vaste baan is ver te zoeken. Onderzoekers kwamen tot deze conclusie na ruim 22.000 werknemers in verschillende beroepen en sectoren te hebben ondervraagd.

,,Dit is waar werkenden nu mee te maken hebben: meer arbeidsonzekerheid en matige arbeidsvoorwaarden, deeltijdwerk, flexibele contracten en ze hebben relatief weinig invloed op het eigen werk”, concludeert Seth van den Bossche van TNO in het economenblad ESB.

Een aantal belangrijke oorzaken daarvoor: toenemende concurrentie, technologische innovatie, de toename van laagbetaald werk in de dienstensectoren. Volgens het onderzoek komen de werkenden in de eerdergenoemde sectoren er helemaal bekaaid van af.

TNO constateert dat jongeren er nóg slechter uitspringen dan de oudere generaties. ,,Een van de effecten van de crisis, de groei van het tijdelijk werk, is bijna geheel bij jongeren tussen 15 en 29 jaar komen te liggen”, stelt TNO-onderzoeker Van den Bossche. Niet geheel verrassend ook: oudere werknemers werken vaker voltijds en in vaste dienst dan jongeren. Voor een hele groep werkenden is het werk een stuk onzekerder en saaier geworden, tegelijk is het opvallend hoe belangrijk voldoening in het werk wordt gevonden.

Marcel Molenaar, manager Benelux bij het netwerkplatform LinkedIn: ,,Mensen van alle leeftijden vinden dit onderwerp in toenemende mate belangrijk. Werknemers willen geïnspireerd zijn en zich thuis voelen bij een onderneming die ergens voor staat. Denk aan de ingenieur die in zijn werk oplossingen bedenkt voor klimaatverandering.’’

Personeelsmanagers houden veel te weinig rekening met deze moderne motivatie van nieuw personeel, zo blijkt uit het onderzoek.