Zonder 7 uur slaap kan je niet functioneren

Het is een fabeltje dat sommige mensen aan vijf uur slaap per nacht voldoende hebben, terwijl anderen meer dan zeven uur nodig hebben.

1 tot 3 procent van de bevolking heeft genoeg aan zo’n vijf uur slaap per nacht. Het typevoorbeeld: de ‘macho’ zakenman die bij het ochtendgloren naar kantoor trekt en pas laat in de nacht stopt met werken. Maar: zo’n zakenman is een gevaar voor zijn bedrijf, concludeerden de onderzoekers Bronwyn Fryer en Charles Czeisler in hun boek “Sleep Deficit: The Performance Killer”.

Fabel

Vaak wordt beweerd dat de behoefte aan slaap – net zoals de eetlust of sociaal contact – een persoonlijke zaak is. “Men gaat er vaak vanuit dat niet iedereen dezelfde behoefte aan slaap nodig heeft. Geopperd wordt dat leeftijd, levensstijl, werk en metabolisme samen zouden bepalen hoeveel slaap een persoon nodig heeft om goed te kunnen functioneren”, zegt Susan Pinker, experte psychologie bij de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal.

“Sommige personen zouden daardoor aan vijf uur slaap per nacht voldoende hebben, terwijl anderen een nachtrust van meer dan zeven uur nodig hebben. Dat blijkt echter niet met de wetenschappelijke realiteit te kloppen.”

7 à 8 uur

Een volwassen persoon heeft tussen zeven en acht uur slaap per nacht nodig.

Dat blijkt uit een studie van wetenschappers bij het Brain and Mind Institute aan de University of Western Ontario, gebaseerd op een onderzoek bij meer dan tienduizend personen uit honderdvijftig landen.

“Uit het onderzoek blijkt dat volwassenen tussen zeven en acht uur per nacht moeten slapen om mentaal optimaal te kunnen functioneren. Wanneer die vereiste rust niet wordt gehaald, raken hogere cognitieve functies – zoals het identificeren van complexe patronen en het oplossen van problemen – gecompromitteerd”, benadrukte onderzoeksleider Conor Wild, professor neurowetenschappen aan de University of Western Ontario.

De studie leverde een aantal opmerkelijke bevindingen op. “De helft van de ondervraagden bleek gemiddeld minder dan 6,4 uur slaap per nacht te genieten. Dat leidde tot problemen op het gebied van probleemoplossing en redeneringsvermogen. Ook de verbale scherpte bleek onder het gebrek aan nachtrust te lijden.”

“Personen die geregeld minder dan zes uur slaap per nacht genoten, bleken tevens problemen te vertonen met het ruimtelijk inzicht en het grammaticaal vermogen. Bovendien werd vastgesteld dat deze groep ook minder taken kon volbrengen dan collega’s die wel voldoende nachtrust hadden genoten.”

Occasioneel slaapgebrek minder erg

“Verrassend genoeg bleek dat een occasioneel slaapgebrek – een of twee nachten met een gebrek aan nachtrust – geen negatieve impact had op het redeneringsvermogen of de verbale vaardigheden, maar wel op het kortetermijngeheugen,” zegt Susan Pinker van de Wall Street Journal.

“Deze bevinding is enigszins geruststellend. Vele professionals – zoals chirurgen of vliegtuigpiloten – met onregelmatig slaappatroon moeten immers vaak cruciale beslissingen nemen. Een chronisch slaaptekort lijkt veel schadelijker dan enkele nachten met een sterk gebrek aan rust,” zegt Pinker. “De studie toont aan dat een nachtrust van maximaal vier uur gedurende een langere periode voor een cognitieve veroudering van acht jaar zorgt.”

Voorslapen

“Een goede nachtrust kan echter een gedeelte van de schade herstellen. Proefpersonen die tijdens de nacht voor de tests een langere rustperiode kregen dan normaal, lieten op de cognitieve tests ook betere resultaten optekenen.”

“Voorslapen”, ook het Amerikaanse leger kent het. Militairen die een week lang vroeger en langer sliepen dan gewoonlijk en daarna dagenlang minder gelegenheid tot slapen kregen, bleken daar minder onder te lijden dan soldaten die geen slaapbuffer hadden aangelegd. Het nut van “sleep banking” werd vroeger al onderzocht: mensen die een week lang 10 uur per nacht hadden geslapen, presteerden in de daaropvolgende week, waarin ze maar 3 uur per nacht konden slapen, beter dan hun collega’s die de week ervoor 7 uur in plaats van 10 uur per nacht hadden geslapen.

bron: Jobat.be