“Als ik kon gaf ik een wereldkaart aan ieder kind. En als het mogelijk was een verlichte wereldbol,
in de hoop de blik van het kind tot een maximum te verruimen, en hierdoor interesse en liefde te wekken voor
alle mensen, alle rassen, alle talen, alle religies”. (Dom Helder Camara)
IKC Dom Helder Camara staat in Beijum, een gemêleerde, kinderrijke buitenwijk van de stad Groningen. Onze kinderen komen uit diverse gezinnen. Het IKC biedt onderwijs en opvang onder één dak aan 520 kinderen. Het team wordt gevormd door zestig leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ondersteunend personeel. Een veilige en vertrouwde sfeer is voor ons een voorwaarde en dat ondersteunen we met een doorgaande pedagogische en didactische lijn voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers willen werkwijzen, methodes, thema’s, vieringen e.d. met elkaar uitwisselen en zo het aanbod zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Deze samenwerking is volop in ontwikkeling en we willen dit graag nog verder vormgeven.

Wat zijn de uitdagingen?
De belangrijkste uitdagingen en vraagstukken zijn de doorontwikkeling van het onderwijs en het team daarin meenemen. Van de directeur vragen wij om de ingezette koers van een integraal kindcentrum (IKC) uit te bouwen. Je zorgt ervoor dat het onderwijs klopt met de visie van VCOG en de Dom Helder Camara. VCOG is volop in ontwikkeling en als directeur ben je hierbij betrokken. Je denkt mee in de visie en het beleid van VCOG. Samen, met lef en liefde.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een directeur die samen met het team, de ouders en kinderen, zichtbaar het gezicht van Het
IKC wil worden. Een ervaren directeur met academisch werk- en denkniveau, die bij voorkeur beschikt over een
schoolleidersopleiding of een opleiding op het gebied van IKC. Wij zoeken een directeur die prioriteiten kan stellen en die gebruik maakt van de talenten van teamleden en die zorgt voor evenwicht in taakbelasting. Tevens zoeken we iemand die eenheid binnen het IKC kan versterken zowel pedagogisch als didactisch. Een directeur die het gedachtengoed van Dom Helder Camara omarmt en mede vormgeeft en tevens oog heeft voor de verschillende achtergronden van ouders, kinderen en teamleden. Binnen ons onderwijsaanbod is een belangrijke plek voor dans, muziek en drama weggelegd. Onze nieuwe directeur moet CKV een warm hart toedragen. Daarnaast is de directeur van IKC Dom Helder Camara lid van het Management Team van de VCOG en draagt proactief bij aan onze gezamenlijke doelen.

De organisatie VCOG
Binnen VCOG wordt gewerkt vanuit de principes van integraal management. Dit betekent dat de verantwoordelijkheden
in de organisatie zo dicht mogelijk bij het primaire proces liggen. Het bestuursbureau draagt hieraan bij door een
adviserende, ondersteunende en flexibele opstelling gericht op het helpen bij het bereiken van de gestelde doelen.

Jouw baan?
Dan nodigen wij je uit om je motivatiebrief en cv via email te sturen aan Tina Lolkema via t.lolkema@vcog.nl. Voor meer informatie kun je mailen naar r.staal@vcog.nl. We nodigen je uit een kijkje te nemen op de website van de school, www.ikcdomheldercamara.nl en de vereniging www.vcog.nl.

De sluitingsdatum voor deze vacature is 18 april 2021. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.