DLE biedt uitvaartverzekeringen en een depositofonds, verzorgt uitvaarten en exploiteert het multifunctionele uitvaartcentrum Slingehof in Drachten. De nieuwe directeur-bestuurder is in partnerschap met de Raad van Commissarissen (RvC) verantwoordelijk voor het strategisch meerjarenbeleid en geeft dagelijks leiding aan een compact team van zeven vaste medewerkers en ca. vijftien oproepkrachten. De directeur-bestuurder legt periodiek verantwoording af aan de RvC en jaarlijks aan de Algemene Leden Vergadering. De CAO van de Uitvaartbranche is van toepassing. We bieden een marktconform salaris voor een dienstverband met een omvang van 24 tot 32 uur per week. De aanstelling is eerst voor één jaar met uitzicht op verlenging voor periode van vier jaar of onbepaalde tijd.

Uw motivatiebrief met cv kunt u mailen naar: bestuur@dle-drachten.nl t.a.v. dhr. A. Dat, voorzitter van de RvC.

Uw motivatiebrief met cv kunt u mailen naar:
bestuur@dle-drachten.nl t.a.v. dhr. A. Dat, voorzitter van de RvC.

Voor een uitgebreide beschrijving van het profiel en de procedure
verwijzen wij u naar onze website www.dle-drachten.nl/over-ons/vacature.

Voor verdere vragen over de procedure of de inhoud van
de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvC
dhr. A. Dat. tel 06-51178227.

Sluitingsdatum 3 juli 202