De Librije is een open Christelijke basisschool in Gorredijk, heeft 212 leerlingen en 28 personeelsleden. De school heeft 11 lokaalgroepen. De sfeer in de school is veilig en geborgen. Uitgangspunt van De Librije is dat elk kind en ook elk teamlid in die vertrouwde omgeving zoveel mogelijk tot zijn recht komt en zich daardoor optimaal kan ontwikkelen. Er wordt op onze school met moderne, actuele methodes gewerkt. De school valt onder de VCSO, de Stichting Verenigde Christelijke Scholen Opsterland.

Plaats in de organisatie
U bent lid van het College van Bestuur van de VCSO, dat is samengesteld uit de directeur-bestuurders van de aangesloten scholen. Samen bepalen zij het beleid voor de VCSO en de daaronder vallende scholen. Er wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht.

U geeft als directeur-bestuurder leiding aan alle medewerkers van De Librije en rapporteert daarover aan het College van Bestuur van de VCSO. Door middel van een managementstatuut zijn taken en bevoegdheden gemandateerd. De directeur-bestuurder neemt een essentiële plaats in bij het bepalen van de eigen koers van de Librije. Binnen het geheel heeft u als directeur-bestuurder een grote mate van zelfstandigheid, u bent in hoge mate verantwoordelijk voor de organisatie van en de gang van zaken in de school.

Uw profiel

Van de nieuwe directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij of zij:

 • de Christelijke identiteit onderschrijft en die kan vertalen naar de dagelijkse praktijk;
 • ervaring heeft met en kennis heeft van onderwijskundige processen;
 • ervaring heeft als directeur en daarvoor aanvullende opleidingen heeft gevolgd;
 • de school kan profileren in het dorp;
 • communicatief vaardig en verbindend is en oog heeft voor de belangen van samenwerking, zowel intern als extern;
 • gericht is op het creëren van een prettig en open schoolklimaat, waarin eenieder zich gezien en gewaardeerd voelt;
 • prioriteiten stelt en besluitvaardig is;
 • verantwoordelijkheid kan geven, kan delegeren en loslaten;
 • affiniteit heeft met de Friese taal.

Taken en verantwoordelijkheden

Van de nieuwe directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij of zij:

 • op een inspirerende, daadkrachtige en liefdevolle wijze leiding en sturing geeft aan de school;
 • vanuit vakmanschap en op creatieve wijze de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en vergroot;
 • het gezicht is van de school, zichtbaar aanwezig en toegankelijk voor ouders, het team en de leerlingen;
 • weet wat er speelt in en om de school (onderwijs, personeel, ouders, kinderen, omgeving), de ontwikkelingen van omliggende scholen volgt en hier adequaat op  inspeelt;
 • verantwoordelijk is voor het personeelsmanagement binnen de school;
 • verantwoordelijk is voor het opstellen/aanpassen van regelingen en begrotingen en voor het bewaken ervan;
 • zich als lid van het college van bestuur actief inzet voor alle VCSO-scholen;
 • effectief en collegiaal functioneert binnen een college van bestuur en zich medeverantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen van de VCSO.

Functie-eisen

 • bij de functie passend werk- en denkniveau;
 • onderwijsbevoegdheid voor het PO;
 • afgeronde schoolleidersopleiding en/of aanvullende managementopleiding.

Arbeidsvoorwaarden

 • dienstverband: een wtf van 0,8 t0t 1,0 (dit is nader bespreekbaar);
 • benoeming vanaf 1 februari 2022;
 • arbeidsvoorwaarden: inschaling conform cao PO, schaal D13.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie over de school kunt u contact opnemen met de teamcoördinator, Jellie Wagenaar. t. 0625464533.
Voor meer informatie over de VCSO kunt u contact opnemen met de bestuursvoorzitter Willem Jongsma. t. 0612626062 / 0512-461600.
Op de websites www.pcbs-librije.nl en www.vcso.nl vindt u meer informatie over de school en de VCSO.

Assessment
Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Adresgegevens
PCBS de Librije
Wabbe Wissesstrjitte 15, 8401 RE Gorredijk

VCSO
Gietersewei 4, 9245 HK Nij Beets

Sollicitatie
Stuur uw CV met motivatiebrief vóór 23 oktober 2021 naar bestuursdirecteur@vcso.nl t.a.v. Willem Jongsma.

Benoemingsadviescommissie (BAC)
Onze BAC bestaat uit de volgende leden:

 • teamcoördinator Librije
 • 1 teamlid
 • 2 MR leden
 • voorzitter VCSO