Voor De Heerdstee zijn wij op zoek naar een:

Directeur met lef (wtf 0,8)

Bij ons ben je welkom. Wij zijn een open christelijke daltonschool en peuterspeelzaal. In onze school heerst
een fijne sfeer, met structuur en rust, zodat iedereen zich veilig voelt. Wij kennen elkaar. Ieder kind is uniek en
krijgt bij ons alle mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen. We bieden modern onderwijs, met oog voor
de wereld om ons heen. We leren onze kinderen trots te zijn op wat ze hebben geleerd.

Op de Heerstee vinden we het van belang de individuele leerling te zien, hun talenten en kwaliteiten te
benutten en de eigen identiteit te ontwikkelen. De Heerdstee is een Dalton- en kanjerschool. Daarnaast
beschikt de school over een schakelklas nieuwkomers en een peuterspeelzaal. Op onze school werkt een
gedreven en betrokken team van 25 personen, aan leerplezier en onderwijskwaliteit.

Wat zijn de uitdagingen?
De belangrijkste uitdagingen op De Heerdstee zijn om samen met het team de onderwijskwaliteit door te
ontwikkelen en in een nieuw gebouw vorm en inhoud te geven aan ons bruisend kindcentrum midden in de wijk.

Wie zoeken wij?
• Een betrokken, duidelijke en positief ingestelde persoonlijkheid
• Een directeur met lef om onze visie uit te dragen
• Een directeur met een duidelijke onderwijskundige visie
• Iemand die kan verbinden, en ook stevige besluiten durft te nemen
• Een directeur die gedeeld leiderschap voorstaat
• Een directeur met academisch werk- en denkniveau, onderwijskundig is onderlegd, en een lerende houding heeft
• Beschikken over het diploma van een relevante schoolleidersopleiding is een pré

De organisatie VCOG
Binnen VCOG wordt gewerkt vanuit de principes van integraal management. Dit betekent dat de
verantwoordelijkheden in de organisatie zo dicht mogelijk bij het primaire proces liggen. Het bestuursbureau
draagt hieraan bij door een adviserende, ondersteunende en flexibele opstelling gericht op het helpen bij het
bereiken van de gestelde doelen.

Jouw baan?
Dan nodigen wij je uit om je motivatiebrief en cv via email te sturen aan Tina Lolkema via t.lolkema@vcog.nl.
Voor meer informatie kun je mailen naar p.vandepauvort@vcog.nl. We nodigen je uit een kijkje te nemen op
de website van de school, www.heerdstee.nl en de vereniging www.vcog.nl.

De sluitingsdatum voor deze vacature is 18 april 2021. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.