Groninger Dorpen is de koepel van dorpsbelangenorganisaties, buurt- en dorpshuizen en andere bewonersinitiatieven in de provincie. Onze missie is het versterken van de leefbaarheid in dorpen voor alle inwoners, zodat zij invloed krijgen op toekomstige ontwikkelingen in hun dorp. Dorpsbewoners weten bij uitstek wat goed is voor hun dorp. Groninger Dorpen biedt hen een ‘plus’ door het ondersteunen van initiatieven, het behartigen van belangen, het stimuleren van innovaties en het aanjagen van kansen. De organisatie Groninger Dorpen heeft zich ontwikkeld van een traditionele belangenbehartiger naar een brede netwerkorganisatie.
Vereniging Groninger Dorpen zoekt per direct een

Directeur

(28 uur per week)

Die verantwoordelijk is voor de algemene leiding van de organisatie en samen met het bestuur inzet op het verder versterken van de positie van Groninger Dorpen als professionele partner in de provincie. Die het dagelijkse gezicht is naar buiten, aanspreekpunt voor externe contacten en pers, de vereniging vertegenwoordigt bij samenwerkingspartners, overheden en andere belanghebbenden, regionaal en landelijk. Die zorg draagt voor een positief imago en een duidelijk profiel van Groninger Dorpen. Die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024 en de financiële continuïteit van de organisatie bewaakt.

De directeur heeft de volgende kwaliteiten. Hij/zij:

 • Is een creatief en strategisch denker bij met name de ontwikkeling van een brede visie op de toekomst van het platteland.
 • Is goed in samenwerken met verwante organisaties en overheden.
 • Kan de positieve beeldvorming van Groninger Dorpen bewaken en versterken.
 • Is in staat om de dienstverlening marktgericht in te zetten.
 • Kan goed omgaan met de media.
 • Is een inspirerend en betrokken persoon die leiding geeft aan het team van adviseurs en ondersteuner(s) en kan hen coachen en stimuleren in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Heeft een hands-on mentaliteit.
 • Staat tussen de mensen, is in staat om op alle niveaus (van politieke bestuurders tot vrijwilligers) vertrouwen en draagvlak te creëren.

Functie-eisen:

 • Hbo-/academisch werk- en denkniveau.
 • Affiniteit met thema’s rond leefbaarheid en de Groningse regio.
 • Je hebt een relevant (bestuurlijk) netwerk en kent verschillende
 • Bij de functie passende kennis en ervaring over HRM, ICT en financiële sturing,
 • Je hebt ervaring als leidinggevende.

Competenties en persoonlijkheid:

 • Ondernemend, resultaatgericht, weet kansen te benutten.
 • Is een verbindende persoonlijkheid, weet te inspireren en te enthousiasmeren.
 • Is zowel sociaal als communicatief sterk en helder.
 • Maatschappelijk en bestuurlijk sensitief.
 • Heeft persoonlijke aandacht voor vrijwilligers en toont waardering voor hun inzet.

Arbeidsvoorwaarden
Salariëring (schaal 12) en overige arbeidsvoorwaarden vallen onder de CAO Sociaal Werk.

Inlichtingen
Nadere informatie over deze vacature wordt verstrekt door de voorzitter van het bestuur Groninger Dorpen, Frans Musters. Met vragen of verzoek om contact kun je mailen naar info@groningerdorpen.nl.

Sollicitatie
Een motivatiebrief met cv kun je tot 4 juli 2022 mailen naar info@groningerdorpen.nl, t.a.v. Frans Musters. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 14 en 15 juli 2022. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Kijk voor meer informatie op www.groningerdorpen.nl