In verband met natuurlijk verloop is Stichting Ambion per 1 augustus 2021 op zoek naar een:

Directeur voor OBS Trijegeaster Honk (0.6 FTE)

‘‘Een sociale verbinder in een krachtig honk’’

OBS Trijegeaster Honk dankt haar naam aan het samengaan van de drie dorpen Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega en Oldeouwer gesymboliseerd in de vorm van een veilige plek: ‘’een honk’’ waar elk kind zich veilig voelt en zich op een prettige manier kan ontwikkelen. De school heeft momenteel een leerlingaantal van ongeveer 50 leerlingen (3 combinatiegroepen) en bestaat uit 6 teamleden.

Het team hecht veel waarde aan een goed schoolklimaat. Dit wordt grotendeels bepaald door de omgang met elkaar, maar vooral door het plezier waarmee gewerkt wordt. Respect voor elkaar is een belangrijk uitgangspunt. En ook de sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Daarom streven wij naar een vriendelijk en veilig klimaat, met orde en duidelijkheid. Als kinderen zich veilig en plezierig voelen, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

Missie en identiteit

OBS Trijegeaster Honk wil aandacht schenken aan wat er in de samenleving gebeurt, zodat het kind leert dat er naast zijn eigen leefwereld ook andere maatschappelijke gebeurtenissen plaatsvinden en dat hij/zij daar deelnemer aan is. Zorgzaam werken aan de toekomst van elk kind, dat is onze missie! Dit is verbeeld in onze visieposter.

OBS Trijegeaster Honk is een van de 24 scholen die samen Ambion vormen. Ambion heeft haar identiteit beschreven in een zogenaamd ‘identiteitsbewijs’. Belangrijke pijlers hierin zijn vertrouwen, verbinding en vindingrijkheid. Deze elementen vormen het fundament onder het dagelijks handelen van onze medewerkers. Ook draagt OBS Trijegeaster Honk bij aan de koersuitspraken van Ambion.

De directeur in relatie tot Ambion

Ambion staat voor AMBitie In ONderwijs. De 24 openbare basisscholen van Ambion bieden eigentijds en kwalitatief onderwijs in de regio Joure en Heerenveen. Daarbij staan vertrouwen, verbinding en ontwikkeling centraal. De scholen werken intensief samen, maar kennen ook ieder hun eigen gezicht.

Als directeur bij Ambion maak je deel uit van een team met ruim 20 directeuren. Je levert bijdragen aan het bestuursbeleid door actief deel te nemen in scrumteams en werkgroepen.

Competenties en leiderschap

De kerncompetenties die het leiderschap van de nieuwe directeur beschrijven:

 • Is communicatief vaardig, weet team en ouders mee te nemen in de in gang gezette ontwikkeling;
 • Kan out-of-the-box denken als het gaat om o.a. het gebruik maken van de voorzieningen in het dorp en/of subsidies om de talenten van leerlingen te ontplooien;
 • Is nieuwsgierig en betrokken van nature. Je vindt het bijvoorbeeld leuk om van dichtbij dorpsontwikkelingen te volgen;
 • Maakt optimaal gebruik van de Apple omgeving als leermiddel binnen het onderwijs;
 • Kan leidinggeven, maar ook naast en in het team staan. De visie omtrent dienend leiderschap is een bekend begrip voor jou;
 • Je bent zichtbaar, hebt oog voor mensen en je bent goed benaderbaar voor collega’s, ouders en leerlingen;
 • Je bent in staat om vorm en inhoud te geven aan het openbare karakter van het onderwijs.

Wij bieden

 • Een inschaling in D12 en arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO;
 • Breed scala aan interne en externe opleidingsmogelijkheden gericht op persoonlijke, organisatie- en schooldoelen;
 • Actieve en betrokken collega’s in het directeurenteam waarbij iedere directeur een sparringpartner heeft.

Opdrachten voor de nieuwe directeur

Als boegbeeld van de school krijgt de nieuwe directeur voor de komende jaren de volgende opdrachten mee:

 • Door middel van PR en heldere communicatie bouwen aan de verdere profilering van de school;
 • Het verbinden en versterken met partners om de verduurzaming van de school in het dorp vorm te geven;
 • Met de faciliteiten van een peuterschool binnen de muren van onze school is het streven om deze weer nieuw leven in te blazen. Dan is er een doorgaande ontwikkelingslijn mogelijk van 2,5 tot 12 jaar;
 • Verder invulling geven aan de speerpunten kwaliteitszorg, ICT en het onderwijsconcept ‘de ondernemende school’.

Je krijgt maximale ruimte voor eigen invulling van deze opdrachten. Uiteraard doe je deze invulling samen met het ervaren team.

Functie eisen

Wij vragen om het volgende aantoonbaar aan te geven in je cv en/of je motivatiebrief:

 • Ruime leidinggevende ervaring en een bewezen trackrecord op het vlak van (onderwijs)innovatie;
 • (Nagenoeg) afgeronde schoolleidersopleiding leidend tot registratie in het schoolleidersregister;
 • In staat om vorm en inhoud te geven aan het openbare karakter van het onderwijs.

Procedure en planning

Je sollicitatiebrief kun je tot 12 maart richten aan vacatures@ambion.nl ovv vacature directeur OBS Trijegeaster Honk. De eerste gesprekken staan gepland voor week 13 (22-26 maart). Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contactgegevens

Voor meer informatie over de vacature kun je contact met Bonnie de Vries (Beleidsadviseur HR) opnemen (bonnie.devries@ambion.nl). Je kunt haar een e-mail sturen met daarin je telefoonnummer en het verzoek om contact op te nemen.

Voor informatie over de school kun je bellen met Sietske Flobbe (tel.: 0513- 551 027).