CBS AquaMarijn is een jonge christelijke basisschool en ligt in de mooie, rustige en groene woonwijk Gravenburg in Groningen.
De leerlingen komen uit Gravenburg en de direct omliggende wijken. Met nieuwbouwplannen op komst in de buurt van de school volgen mogelijk nog meer leerlingen. We zijn trots op ons schoolteam en het schoolteam is trots op hun school. Samen werken we met veel enthousiasme en vanuit een grote bevlogenheid aan het onderwijs op CBS AquaMarijn. De school heeft 16 groepen en in totaal ongeveer 340 leerlingen.

Wat zijn de uitdagingen?
De belangrijkste uitdagingen en vraagstukken zijn de doorontwikkeling van het onderwijs en het team daarin meenemen. Van de directeur vragen wij om de vertaling te maken van de ingezette koers naar het onderwijs en schoolbeleid mede ten aanzien van de nieuwbouw in de wijk. Je zorgt ervoor dat het onderwijs klopt met de visie van VCOG en CBS Aquamarijn. VCOG is volop in ontwikkeling en als directeur ben je hierbij betrokken. Je denkt mee in de visie en het beleid van VCOG. Samen, met lef en liefde.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een directeur die samen met het team, de ouders en leerlingen, zichtbaar het gezicht van de
school wil worden. Een directeur met academisch werk- en denkniveau, die bij voorkeur beschikt over een relevante schoolleidersopleiding.

Wij zoeken een directeur die onderdeel is het van het team. Vertrouwen in de leerkrachten heeft en gebruik maakt van de individuele kwaliteiten van hen. Tevens zoeken wij iemand die het team betrekt in processen, maar ook iemand die keuzes durft te maken. Een directeur die, waar dit mogelijk is, de leerkrachten kan ondersteunen. Een transparant, betrokken en toegankelijk persoon die onvoorwaardelijk achter zijn team staat. Iemand met passie voor, kennis van en ervaring in het primair onderwijs en de juiste ervaring om het deskundige en ambitieuze team te leiden en te sturen. Wij zoeken een daadkrachtig persoon die denkt in kansen en mogelijkheden, verandering kan onderbouwen en tijdens dit proces constant oog heeft voor de leerkrachten, de kinderen, de ouders, de christelijke identiteit van de school en de verbindende factor is naar andere organisaties in de wijk. Daarnaast is de directeur van CBS AquaMarijn lid van het Management Team van VCOG en draagt proactief bij aan onze gezamenlijke doelen.

De organisatie VCOG
Binnen VCOG wordt gewerkt vanuit de principes van integraal management. Dit betekent dat de verantwoordelijkheden in de organisatie zo dicht mogelijk bij het primaire proces liggen. Het bestuursbureau draagt hieraan bij door een adviserende, ondersteunende en flexibele opstelling gericht op het helpen bij het bereiken van de gestelde doelen.

Jouw baan?
Dan nodigen wij je uit om je motivatiebrief en cv via email te sturen aan Tina Lolkema via t.lolkema@vcog.nl.

Voor meer informatie kun je mailen naar a.rensen@vcog.nl. We nodigen je uit een kijkje te nemen op de website van de school, www.cbsaquamarijn.nl en de vereniging www.vcog.nl.

De sluitingsdatum voor deze vacature is uiterlijk 18 april 2021. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure