Stichting VCOG staat voor Ontwikkeling met Lef en Liefde. Kinderen krijgen bij VCOG een totaalaanbod van opvang, educatie en ontwikkeling op een veilige plek waar spelen, ontmoeten en leren in samenhang met ouders/verzorgers én professionals wordt georganiseerd. Wij creëren een warme, veilige en plezierige omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien en eigenaarschap ontwikkelen over hun toekomst. Wij zijn betrokken bij en verbonden met onze kinderen, hun ouders/verzorgers, onze medewerkers en de wijken waarin de locaties staan. Met veilige kinderopvang, kwalitatief hoogstaand onderwijs en goede zorgstructuur begeleiden wij met liefde, zorg en aandacht onze kinderen steeds weer bij het ontdekken van de wereld. Samen en nooit alleen!

In januari 2020 is de VCOG gestart met een satellietgroep voor hoogbegaafde leerlingen op CBS ’t Kompas. In deze voltijds, bovenschoolse voorziening bieden wij hoogbegaafde leerlingen een passend aanbod. Op dit moment bestaat deze voorziening voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw.  De satellietgroep maakt deel uit van basisschool ’t Kompas. Dit betekent dat de leerlingen onderdeel vormen van een reguliere basisschool, maar passend aanbod in een kleine setting ontvangen. We zoeken een ambitieuze

leerkracht voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (0,4 fte)

(eventueel uit te breiden met lesgevende taken voor een reguliere groep)

Wij vragen van onze nieuwe collega:

 • Onderwijsbevoegdheid basisonderwijs
 • Een opleiding tot HB specialist, of bereid zijn deze opleiding te volgen
 • In staat te zijn tot sterk pedagogisch handelen
 • Kennis van en ervaring met het werken met hoogbegaafde kinderen
 • In staat zijn om individuele leerlijnen op te stellen
 • In staat zijn om verschillende leeftijden in één groep goed te bedienen
 • De motivatie en energie om elke dag te kijken wat er wél mogelijk is
 • Een open houding en de bereidheid te willen leren van en met deze kinderen en hun ouders
 • De bereidheid tot verdere professionalisering
 • Het kunnen bieden van een gevoel van veiligheid voor deze kinderen
 • In staat zijn om intensief te kunnen samenwerken
 • een goede samenwerking met ouders
 • Ondernemerschap en het buiten de gebaande paden durven denken en treden
 • Samenwerken met HB specialisten van andere VCOG scholen

Wat bieden wij:

 • De unieke kans om onderwijs voor deze hoogbegaafde kinderen passend te maken
 • Goede begeleiding om dit project te laten slagen, zowel voor de kinderen, de ouders en leerkracht
 • De mogelijkheid om binnen je (VCOG) aanstelling door te groeien naar geschoolde HB specialist
 • Eventueel uitbreiding met het verzorgen van plusklas activiteiten

Ben jij de collega die wij zoeken?
Lijkt het jou een mooie uitdaging om het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen passend te maken? Stuur dan je CV en motivatiebrief uiterlijk 26 juni via email naar Marjolein Wildeboer, m.wildeboer@vcog.nl. Heb je vragen? Neem gerust contact op via de mail.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 27 juni 2022