RENN4 is een onderwijsorganisatie voor leerlingen die specifieke vragen stellen aan het onderwijs op het gebied van leren en gedrag. Op meer dan 30 locaties in de drie noordelijke provincies geven we speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dit alles gericht op het realiseren van een toekomstperspectief voor kinderen en jeugdigen met een specifieke onderwijsbehoefte.

VSO Sneek is m.i.v. 1 maart op zoek naar een

Leerkrachtondersteuner A

(WTF 0,4 FTE)


Jouw werkzaamheden
De leerkrachtondersteuner A verzorgt instructie en praktische en pedagogische (stage)begeleiding van leerlingen binnen of buiten de klas in samenspraak met de leerkracht. Je toetst en corrigeert onderwijsactiviteiten van leerlingen, geeft gericht feedback en bespreekt bevindingen met de leerkracht voor de beoordeling van het leerproces. Je houdt de voortgang en ontwikkeling van leerlingen bij en registreert bevindingen in het leerlingvolgsysteem. Je levert input aan de commissie van begeleiding bij het bepalen van de uitstroomroute van leerlingen, je signaleert knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden en komt met verbetervoorstellen. Je stemt deze zaken af en bespreekt deze met de leerkracht.

Je organiseert en bereidt mede de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor en maakt een inschatting van de begeleidingsbehoefte. Je ontwikkelt leeractiviteiten, instructiematerialen, werkvormen en opdrachten of stelt deze samen in samenspraak met de leerkracht op basis van vastgestelde leerplannen. Je adviseert over het gebruik van leer- en hulpmiddelen en over de inrichting van de onderwijsruimte, je evalueert de opzet van leeractiviteiten, werkvormen en opdrachten en doet verbetervoorstellen. Je beheert en onderhoudt lesmaterialen, onderwijsmiddelen en/of praktijkruimtes, doet voorstellen voor aanpassing, vervanging of aanschaf en neemt deel aan werkgroepen en/of draagt ideeën aan.

Jouw werkplek
Het begeleiden en ondersteunen van leerlingen tijdens hun werkzaamheden binnen de school en hun stageplekken. Dit laatste kan in en rondom de school zijn, maar ook bij hun stageplekken op locatie.

Wat wij vragen

  • een afgeronde opleiding mbo-spw4 of vergelijkbaar;
  • goede communicatieve vaardigheden en het vermogen deze te vertalen in het werken met leerlingen, teamleden en ouders;
  • inzicht in de ontwikkeling van kinderen;
  • het vermogen alledaagse levensverrichtingen van kinderen te stimuleren en te begeleiden;
  • affiniteit met en pedagogische ervaring in het werken met kinderen met gedragsproblemen;
  • een teamwerker met een flexibele instelling en bij voorkeur pro actief.

Wat wij bieden

  • inschaling in schaal 7 , conform de CAO voor het Primair Onderwijs
  • de vacature betreft een tijdelijk dienstverband voor maximaal 2 jaar op NPO-gelden
  • interne scholing- en begeleidingsmogelijkheden

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met M. Kok-Boer, 0515745610. Algemene informatie over VSO Sneek  vind je via www.renn4.nl

Ben jij de collega die wij zoeken?
Wij nodigen je uit jouw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 6 februari te mailen naar k.offringa@renn4.nl o.v.v. vacaturenummer 22-04

De gesprekken vinden plaats in week 7 op donderdag 17 februari.

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie wordt naar aanleiding van deze vacature niet op prijs gesteld.