Ambion zoekt met ingang van 15 oktober 2021 voor haar bovenschoolse ondersteuningsunit, het expertiseteam binnen Ambion, een:

orthopedagoog generalist (0.4 fte – 0.6 fte) 

De bovenschoolse ondersteuningsunit (BOU) biedt ondersteuning en begeleiding aan alle  scholen van Ambion bij de uitvoering van een passend onderwijsaanbod voor leerlingen met specifieke (extra) ondersteuningsbehoeften. De BOU is een multidisciplinair team met een vaste kern en een flexibele schil. Hierdoor kunnen we enerzijds stabiliteit en kwaliteit waarborgen en anderzijds gebruik maken van specifieke expertise binnen en buiten het schoolbestuur.
Ambion vraagt: 

 • Je bent in staat om ideeën aan te dragen voor het versterken van preventief handelen en oplossingsgericht te adviseren ten aanzien van didaktiek/ leerontwikkeling, klassenmanagement en groepsdynamiek;
 • Je kunt je inleven in (on)mogelijkheden vanuit verschillende perspectieven en kunt feedback geven;
 • Je werkt vanuit de principes van handelingsgericht werken (HGW) en kunt handelingsgericht arrangeren (HGA);
 • Je wilt werken als zowel consulent, die als generalist gericht is op het proces van de ontwikkeling van passend onderwijs in de school, en als gedragsspecialist, meer gericht op het stimuleren van positieve interactie in de klas;
 • Je bent een professional die onafhankelijk is en voldoet aan gestelde competenties.

Je hebt: 

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met diagnostiek bij leerlingen in de basisschoolleeftijd;
 • Ruime kennis van en aantoonbare (recente) ervaring in het specialisme dat betrekking heeft op (onderwijs)ondersteuningsvragen op het gebied van ontwikkelingsproblemen, leerproblemen en hoogbegaafdheid;
 • Kennis van uitgangspunten en werkwijzen van handelingsgericht werken (HGW) en handelingsgericht arrangeren (HGA) en de implicaties hiervan op het niveau van het bestuur, de school, de groep en de individuele leerling en zijn ouders;
 • Kennis van didactiek, (ortho)pedagogiek en systeemdenken, herkennen van variabelen, kunnen ondersteunen van het tot stand komen van een verklarend beeld, kennis van betrokkenen kunnen benutten;
 • Kennis, vaardigheid en ervaring met het kritisch-constructief begeleiden van complexe overlegsituaties waarbij aanwezigen soms tegengestelde belangen hebben;
 • Notie van kosten-baten analyse met betrekking tot beschikbare voorzieningen (regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs);
 • Ervaring met (of bent of in staat je snel in te werken op):
  – het onderwijssysteem, de begeleidingsstructuur, de basisondersteuning en het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de betreffende school/scholen;
  – de werkwijzen en ondersteuningsmogelijkheden van instanties en organisaties in de jeugdhulp/jeugdzorg, jeugdmaatschappelijk werk, CJG, etc. (sociale kaart).

Ambion biedt: 

 • Een prettige, uitdagende en afwisselende werkomgeving in een eigen kantoorruimte en op de scholen van Ambion;
 • Volop mogelijkheden tot verdere professionalisering en scholing, zowel op teamniveau als op individueel niveau;
 • Een inspirerend en deskundig team van collega-orthopedagogen;
 • Beloning in schaal 11 van de cao po en de overige arbeidsvoorwaarden volgens die cao aangevuld met voor het werk noodzakelijke Apple-apparatuur (MacBook, IPhone);
 • Een aanstelling voor 0,4 fte met een tijdelijke uitbreiding van 0,2 fte (mogelijk wordt dit op termijn een (deels) vaste uitbreiding).

Heb je vragen?
Dan kun je iedere werkdag tussen 9 en 11 uur contact opnemen met Anna Molleman (beleidsadviseur onderwijs, leidinggevende van de BOU). Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-11715474 of via e-mail: anna.molleman@ambion.nl.
Meer informatie over Ambion vind je op www.ambion.nl.

Procedure en planning
Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan voor 7 juni 2021 je sollicitatie naar vacatures@ambion.nl ovv vacature orthopedagoog generalist. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 14 juni.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.